Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT
europa.eu

Giới thiệu

 • TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - CHIẾN LƯỢC
  Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hoá Cộng đồng Đông Nam Á (viết tắt bằng tiếng Anh là: CIRUM) là một tổ chức phát triển được thành lập theo Quyết định số 404/QĐ/TWH, ngày 9/5/2005 của Chủ tịch Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á Việt Nam.
   
  CIRUM hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, không vì mục đích chính trị, tự nguyện, tự quản, tự trang trải. CIRUM có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, có tài khoản tại ngân hang bằng tiền Việt Nam và Ngoại tệ.
   
  Trung tâm CIRUM tin tưởng triết lý sinh thái nhân văn, hướng tới một môi trường sống hài hoà giưã lợi ích của thiên nhiên và con người vì sự phát triển bền vững. CIRUM kỳ vọng một xã hội dân chủ, công bằng, minh bạch, các quyền chính đáng của cộng đồng được tôn trọng và bảo vệ, một xã hội mà người dân tự chủ quản trị nguồn tài nguyên thiên nhiên dựa trên các giá trị văn hoá bản địa và luật pháp nhà nước.
   
  Sứ mệnh của CIRUM là hỗ trợ, tư vấn và thúc đẩy các giải pháp phù hợp về quyền quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát triển các hệ giá trị văn hoá dân tộc, và phát triển các mô hình sinh kế tạo thu nhập ổn định dựa vào tài nguyên đất, rừng của các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
   
  Đối tượng hưởng lợi của Trung tâm CIRUM là cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam sống phụ thuộc vào tài nguyên đất, rừng, nơi mà cuộc sống của họ đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, điều kiện sinh tồn và phát triển con người còn nhiều hạn chế, tài nguyên thiên nhiên ngày càng bị suy thoái.
   
  Phương pháp tiếp cận của CIRUM là tôn trọng sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan, lấy người dân làm gốc và phát triển các nhu cầu chính đáng của cộng đồng, tuân thủ các qui định pháp luật Việt Nam.
   
  Các chiến lược của CIRUM tập trung vào (1) tăng cường quyền sử dụng và quản lý lâu dài của các cộng đồng dân tộc đối với tài nguyên đất, rừng, đặc biệt là các rừng truyền thống gắn liền với nền tảng văn hoá bản địa và sinh kế truyền thống dựa vào đất rừng; (2)  Nâng cao năng lực và tính tự tin quản trị tài nguyên đất, rừng và phát triển nguồn nhân lực địa phương, đặc biệt là tôn trọng thế mạnh của phụ nữ, góp phần ổn định cuộc sống và phát triển; (3) Thúc đẩy các mô hình sinh kế tạo thu nhập bền vững dựa vào tài nguyên đất, rừng góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội địa phương dựa trên hệ giá trị văn hoá, xây dựng một cộng đồng thân thiện với môi trường và đoàn kết.

   
   
  Cấu trúc tổ chức CIRUM
   


  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
   

  Ông Lù Văn Que 
  Chủ tịch Ban quản trị, người dân tộc Thái, huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La. Ông là Thành viên Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam, nguyên Chủ tịch tỉnh Sơn La, nguyên Phó Chủ nhiệm UBDT, nguyên Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn MTTQ Việt Nam.  Ông mong muốn được tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu chính sách dân tộc thiểu số Việt Nam và đóng góp ý kiến xây dựng chính sách.

   
   

  Bà Phạm Thị Sửu
  Bà là nguyên Trưởng phòng Chính sách Dân tộc, Vụ Chính sách UBDT; Chuyên viên cao cấp. Bà sẵn sàng tham gia các hoạt động tham vấn chính sách vì sự phát triển các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.

   
   

  Ông Nguyễn Văn Tiến
  Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội. Ông rất gắn bó với cộng đồng các dân tộc thiểu số và mong muốn đóng góp cho công cuộc phát triển và cải thiện các chính sách về dân tộc thiểu số.

   
   

  Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
  Điều phối viên về vận động hành lang cho tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam. Bà có nhiều năm kinh nghiệm hợp tác với các tổ chức phát triển quốc tế và văn phòng chính phủ, cũng như các kĩ năng về truyền thông trong các hoạt động vận động hành lang và mạng lưới.

   
   

  Ông Peter King
  Quốc tịch Úc (gốc người Anh), là Chuyên gia tình nguyện về phát triển tổ chức. Ông sẵn sàng kết nối CIRUM với các đối tác quốc tế và vận động tài trợ.

   
   

  Bà Trần Thị Hoà
  Giám đốc CIRUM, Thư ký của Hội đồng CIRUM. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các nhóm dân tộc thiểu số và phát triển quyền lợi đất và rừng cho cộng đồng, bà còn là giảng viên về giới và quản lý kinh tế hộ, cố vấn viên thiết lập luật tục dựa trên việc quản lý rừng và bảo vệ cộng đồng dựa vào các tổ chức và lập mạng lưới ở cấp làng.