Cirum
Giới thiệu
Nhân sự
Vùng hoạt động
Chương trình
Cùng hành động
Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Giới thiệu
SỨ MỆNH- TẦM NHÌN- CHIẾN LƯỢC

Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, được thành lập năm 2005. Hoạt động của CIRUM tập trung vào bảo vệ quyền tiếp cận, quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên (đất rừng) bền vững của các cộng đồng dân tộc thiểu số sống ở vùng cao. Triết lý tổ chức cũng như triết lý hoạt động của CIRUM hướng tới các giá trị về sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên; nâng cao nhận thức và năng lực địa phương nhằm thúc đẩy sự tham gia và phát huy sức mạnh của cộng đồng trong quyền sử dụng, quản lý và bảo nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững.
Vấn đề mà chúng tôi quan tâm là các quyền cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Việt Nam là quê hương của 54 dân tộc thiểu số khác nhau mà mỗi dân tộc lại có một truyền thống văn hóa và bản sắc riêng. Trong thời gian gần đây, các dân tộc thiểu số nói chung ở Việt Nam đã chứng kiến một sự nâng cao đáng kể trong chất lượng cuộc sống, nhưng vẫn còn đó những nơi còn tồn tại sự yếu kém ở nhiều phương diện. Chúng tôi tin rằng quyền sử dụng đất, rừng là cốt lõi của sự phát triển, của bản sắc và sự bảo vệ đất, rừng bền vững của các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy, hầu hết các dân tộc thiểu số sống ở các vùng cao đang phải chịu một sự suy giảm mạnh mẽ trong quản lý, kiểm soát và hưởng lợi từ rừng trong vài thập kỷ qua. Những áp lực ngày càng tăng lên các nguồn tài nguyên thiên nhiên dẫn đến việc họ phải đấu tranh hàng ngày để duy trì sinh kế, kiến thức, sự ổn định và chân giá trị của mình.

Trong bối cảnh đó, CIRUM mong muốn đóng góp, thúc đẩy mục tiêu bảo vệ và quản lý đất, rừng bền vững tại các cộng đồng dân tộc thiểu số nhằm tôn vinh giá trị truyền thống và nhu cầu vốn có của các cộng đồng dân tộc thiểu số sống tại các vùng miền núi của Việt Nam.

Chiến lược

Giải quyết vấn đề về quản lý, sử dụng đất, rừng của đồng bào dân tộc thiểu là một quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước, đòi hỏi có sự hợp tác của nhiều bên, nhiều cấp chính quyền và các ban ngành liên quan ở nhiều cấp khác nhau. Nghiên cứu và phân tích từ các góc độ văn hóa, xã hội, đặc điểm sinh thái, kinh tế và chính trị nhằm đưa ra các phương pháp tiếp cận phù hợp là một trong chiến lược quan trọng nhằm tôn trọng những giá trị, những kinh nghiệm bản địa và bản sắc của các đồng bào dân tộc thiểu số.

Để đạt được những kết quả mong đợi, chúng tôi chọn vấn đề tiêu biểu có liên quan nhiều tới những chính sách lớn của nhà nước để hợp tác và làm việc. Sau khi lựa chọn, chúng tôi xây dựng các dự án thí điểm ở cấp xã thông qua các sáng kiến ​​địa phương, hỗ trợ người dân và tạo điều kiện thuận lợi có được các đối thoại giữa người dân và các nhà hoạch định chính sách các cấp có liên quan. Xây dựng sự tin tưởng, quan hệ và sự tín nhiệm là một chiến lược hàng đầu thông qua các chương trình thí điểm. Tiếp theo chúng tôi liên kết với các đối tác ở  địa phương để trao đổi về kiến ​​thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan. Cuối cùng, chúng tôi sử dụng các mô hình, bằng chứng từ các trường hợp thí điểm ở vận động chính sách cấp quốc gia, liên kết và thúc đẩy mạng lưới các tổ chức cộng đồng tới các vùng, các tỉnh khác nhau của Việt Nam và vùng Mekong. 


Cấu trúc tổ chức CIRUM
 
 


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 
Ông Lù Văn Que 
Chủ tịch Ban quản trị, người dân tộc Thái, huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La. Ông là Thành viên Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam, nguyên Chủ tịch tỉnh Sơn La, nguyên Phó Chủ nhiệm UBDT, nguyên Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn MTTQ Việt Nam.  Ông mong muốn được tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu chính sách dân tộc thiểu số Việt Nam và đóng góp ý kiến xây dựng chính sách.

 
Bà Phạm Thị Sửu
Bà là nguyên Trưởng phòng Chính sách Dân tộc, Vụ Chính sách UBDT; Chuyên viên cao cấp. Bà sẵn sàng tham gia các hoạt động tham vấn chính sách vì sự phát triển các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
   
Ông Nguyễn Văn Tiến
Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội. Ông rất gắn bó với cộng đồng các dân tộc thiểu số và mong muốn đóng góp cho công cuộc phát triển và cải thiện các chính sách về dân tộc thiểu số.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Điều phối viên về vận động hành lang cho tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam. Bà có nhiều năm kinh nghiệm hợp tác với các tổ chức phát triển quốc tế và văn phòng chính phủ, cũng như các kĩ năng về truyền thông trong các hoạt động vận động hành lang và mạng lưới.

 
Ông Peter King
Quốc tịch Úc (gốc người Anh), là Chuyên gia tình nguyện về phát triển tổ chức. Ông sẵn sàng kết nối CIRUM với các đối tác quốc tế và vận động tài trợ.
Bà Trần Thị Hoà
Giám đốc CIRUM, Thư ký của Hội đồng CIRUM. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các nhóm dân tộc thiểu số và phát triển quyền lợi đất và rừng cho cộng đồng, bà còn là giảng viên về giới và quản lý kinh tế hộ, cố vấn viên thiết lập luật tục dựa trên việc quản lý rừng và bảo vệ cộng đồng dựa vào các tổ chức và lập mạng lưới ở cấp làng.

In Bookmark and Share Quay lại
ĐỐI TÁC
Xem thêm CIRUM tại
facebook   youtube
Video
Giao đất gắn với giao rừng dựa vào cộng đồng tại xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
04-25-2018 - 04:04:00
Xem thêm video
TÀI LIỆU
Tư vấn góp ý Hồ sơ đề xuất sửa đổi Luật đất đai 2013
Tư vấn góp ý Hồ sơ đề xuất sửa đổi Luật đất đai 2013
Xem thêm tài liệu
NHÀ TÀI TRỢ
GIỚI THIỆU CÙNG HÀNH ĐỘNG
NHÂN SỰ VIDEOS
VÙNG HOẠT ĐỘNG TÀI LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TIN ẢNH