Cirum
Giới thiệu
Nhân sự
Vùng hoạt động
Chương trình
Cùng hành động
Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chương trình
Chương trình nâng cao nhận thức Giới

CIRUM cam kết đưa vấn đề Giới là một trọng tâm trong chiến lược phát triển của tổ chức cũng như trong các hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng. CIRUM tập trung vào các hoạt động phân tích Giới có sự tham gia của cộng đồng nhằm có được phương pháp phù hợp trong các chiến lược hỗ trợ phát triển cộng đồng, đặc biệt là trong tạo quyền lãnh đạo cho những người phụ nữ có tiềm năng; phát huy vai trò tích cực của phụ nữ và nam giới trong quản lý hiệu quả tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp.
 


Trong giai đoạn vừa qua Trung tâm đã đạt được những kết quả trong việc phối hợp với cộng đồng các vùng dự án:

  • Thực hiện các khóa đào tạo, tập huấn Giới cũng như tư liệu hóa về vai trò của Giới bằng Video để chia sẻ trên trang tin điện tử và trong cộng đồng;
  • Hình thành lộ trình xây dựng và phát triển các cặp đại sứ giới trên các vùng hoạt đồng để chia sẻ kinh nghiệm bình đẳng giới trong cộng đồng và truyền cảm tới các vùng khác thông qua các toạ đàm, hội thảo, đào tạo tại các cấp. Hơn nữa, đây cũng là cơ sở triển khai các chương trình hỗ trợ các dự án nhỏ cho phụ nữ liên quan đến quyền quản lý tài nguyên có yếu tố giới;
  • Hoàn thiện Chính sách giới trong tổ chức;  
  • Phối hợp các tổ chức nghiên cứu tiếp cận giới trên các vùng dự án ở Lào Cai, Nghệ An và Kon Tum nhằm hỗ trợ cho thực hiện các hoạt động các dự án đảm bảo công bằng giới;  
  • Xây dựng chiến lược giới trong những năm tiếp theo.

Chương trình hoạt động giai đoạn 2016-2018

  • Tổ chức hội thảo giới trong mối quan hệ nâng quyền cho phụ nữ thông qua các hoạt động thu nhập bền vững
  • Xây dựng các cặp đại sứ giới cộng đồng thông qua các hoạt động sáng kiến địa phương về quyền quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất, rừng bền vững
  • Xây dựng các kế hoạch hành động cho cặp đại sứ giới nhằm tạo ra mạng lưới nâng cao nhận thức bình đẳng giới mọi lúc, mọi nơi
  • Lồng ghép các hoạt động bình đẳng giới với các hoạt động của tổ chức và cộng đồng
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ quản lý chương trình bà Trần Thị Hòa, email: tthoa@cirum.org
 
In Bookmark and Share Quay lại
Chương trình khác
NHÀ TÀI TRỢ
GIỚI THIỆU CÙNG HÀNH ĐỘNG
NHÂN SỰ VIDEOS
VÙNG HOẠT ĐỘNG TÀI LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TIN ẢNH