Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Mô hình sinh kế

 • Trong 13 năm qua, các mô hình của chúng tôi đã được ứng dụng ở sáu tỉnh thuộc miền Bắc, miền Trung và Tây nguyên của Việt Nam. Các tỉnh bao gồm: Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Kon Tum. 
   
 • Kết quả nổi bật:
  Trong 13 năm qua, các mô hình của chúng tôi đã được ứng dụng ở sáu tỉnh thuộc miền Bắc, miền Trung và Tây nguyên của Việt Nam. Các tỉnh bao gồm: Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Kon Tum. 

  Cách thức tiếp cận của chúng tôi:
  CIRUM tự hào là cơ quan đi đầu xây dựng các mô hình sinh kế mới và bền vững để tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân tộc thiểu số và tăng cường năng lực quản lý tài nguyên thiên nhiên. 
  Người dân ít được tham gia vào xây dựng chính sách và quyết định việc sử dụng đất, nên cũng thường mất cơ hội tiếp cận các nguồn tài nguyên để tạo thu nhập bền vững.
  Cùng với việc hỗ trợ bảo đảm việc tiếp cận sử dụng đất của đồng bào các dân tộc thiểu số, CIRUM hỗ trợ cộng đồng xác định các mô hình tạo thu nhập bền vững và tăng cường năng lực quản lý rừng và tài nguyên thiên nhiên. Tạo quyền cho phụ nữ là một trong các hiệu quả từ việc xây dựng các mô hình này. Phụ nữ hiện nay có thêm cơ hội chăm sóc cây trồng trên đất của gia đình hoặc cộng đồng được giao để có thu nhập ổn định, từ đó giảm bớt công sức đi rừng xa để tìm kiếm lâm sản.

  Trọng tâm của chúng tôi trong tương lai: 
  (1) Chúng tôi sẽ hỗ trợ các thành viên trong cộng đồng phát triển các mô hình tạo thu nhập bền vững;
  (2) Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các dự án nhỏ để khởi nghiệp và phát triển các mô hình có tính khả thi cao.

Các chương trình khác