Cirum
Giới thiệu
Nhân sự
Vùng hoạt động
Chương trình
Cùng hành động
Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chương trình
Phát triển Mạng lưới đất rừng-LandNet

Chính thức ra mắt vào tháng 4 năm 2013, Mạng lưới Đất rừng (LandNet) đã hội tụ các thành viên với mong muốn liên kết với nhau trên nguyên tắc: tự nguyện, dân chủ, hợp tác, chia sẻ, thống nhất nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, rừng góp phần đảm bảo an toàn và tự chủ sinh kế; duy trì, phát triển đa dạng văn hóa truyền thống và tài nguyên thiên nhiên tại các cộng đồng dân tộc miền núi.

Tôn chỉ của LandNet là theo đuổi phương pháp tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng, kế thừa và phát huy những thành quả của cộng đồng và các tổ chức liên minh LISO (trong đó CIRUM là một thành viên nòng cốt) với hơn 2 thập niên vừa qua trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, hỗ trợ và tư vấn quản lý và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam và Lào. Mạng lưới Đất rừng tập trung vào các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các giải pháp bền vững cho cộng đồng trong quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng của các cộng đồng dân tộc thiểu số sống tại các vùng cao Việt Nam và Tiểu vùng Mekong. Thành viên MLĐR tích cực tham gia các hoạt động tọa đàm, hội thảo cấp vùng, cấp quốc gia liên quan đến đất và rừng cũng như vận động, kiến nghị các chính sách liên quan.

 


 

Hệ thống tổ chức của Mạng lưới Đất rừng bao gồm: Mạng lưới cấp quốc gia và Mạng lưới tại các địa phương. Cấu trúc Mạng lưới gồm: Điều phối viên cấp vùng và Ban thư ký. Chi tiết về Mạng lưới đất rừng tham khảo tại đây

 

Chương trình hoạt động Mạng lưới Đất rừng giai đoạn 2016-2018

  • Tiếp tục tăng cường sự tham gia của các thành viên nòng cốt của Mạng lưới vào các hoạt động tham vấn sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và các văn bản dưới luật liên quan;
  • Tổ chức các khóa tập huấn nhằm tăng cường năng lực quản lý và điều hành các dự án nhỏ về phát triển các mô hình sinh kế dựa vào rừng như mô hình Vườn ươm cây lâm nghiệp bản địa, mô hình Quản lý và phục hồi rừng cộng đồng tại các vùng Kon Tum, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lạng Sơn và Lào Cai.
  • Tham gia hỗ trợ các khóa tập huấn, các chương trình đào tạo tại các vùng thực địa, trường đào tạo thực hành nhà nông sinh thái về việc vận hành vườn ươm cây lâm nghiệp, cây ăn quả bản địa tại các vùng (FFS  - Si Ma Cai);
  • Tiếp tục duy trì và phát triển mở rộng Mạng lưới các tổ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn các  tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum (xã thuộc Si Ma Cai; 2 xã Phìn Ngan và Dền Sáng, huyện Bát Xát và xã Cao Sơn, huyện Mường Khương;
  • Mở rộng và phát triển Mạng lưới các tổ nhóm quản lý BV&PT rừng cộng đồng trên địa bàn huyện Quế Phong với sự tham gia và điều phối chính là các tổ nhóm BV&PT rừng cộng đồng của phụ nữ tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An;
  • Củng cố và tăng cường chất lượng của Trang tin điện tử của Mạng lưới Đất rừng (www.land.net.vn) trên cơ sở tư liệu hóa các kết quả hoạt động các bài học kinh nghiệm trên các vùng khác nhau.
  • Tham gia vận động chính sách các luật và các văn bản dưới luật liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên rừng và đất lâm nghiệp.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Thư ký Mạng lưới đất rừng ông Bùi Tiến Dũng, email: btdung@cirum.org

 
In Bookmark and Share Quay lại
Chương trình khác
NHÀ TÀI TRỢ
GIỚI THIỆU CÙNG HÀNH ĐỘNG
NHÂN SỰ VIDEOS
VÙNG HOẠT ĐỘNG TÀI LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TIN ẢNH