Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Quyền về đất rừng

 • CIRUM đã hỗ trợ giao đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 52 cộng đồng. Chúng tôi tiếp cận giao đất giao rừng bảo đảm sự tham gia của người dân, đặc biệt là tiếng nói của cộng đồng các dân tộc thiểu số.
 • Kết quả nổi bật:
  CIRUM đã hỗ trợ giao đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 52 cộng đồng. Chúng tôi tiếp cận giao đất giao rừng bảo đảm sự tham gia của người dân, đặc biệt là tiếng nói của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Đồng thời nâng cao vai trò của Mạng lưới Đất rừng (LandNet) để phản ánh tiếng nói, kiến nghị của cộng đồng và góp phần cải thiện thực thi chính sách và luật về quyền sử dụng đất, bảo vệ rừng theo luật pháp và theo luật tục.


   
  Cách thức tiếp cận của chúng tôi:
  CIRUM và Mạng lưới Đất rừng cùng với các tổ chức trong Liên minh (SPERI/CENDI/CODE) đã có kinh nghiệm hơn 20 năm tư vấn giải quyết mâu thuẫn về đất lâm nghiệp, về quyền sử dụng và quản lý đất rừng. Chúng tôi bắt đầu với chương trình hỗ trợ giao đất giao rừng, coi đó là chiến lược tiếp cận quyền về đất và tăng cường sự tham gia của các chủ thể, như nhà lập định chính sách, cán bộ kỹ thuật, chuyên gia địa phương và cộng đồng. CIRUM đi tiên phong trong liên minh thực hiện các dự án về quyền đất đai.
   
  Trọng tâm của chúng tôi trong tương lai:
  (1) Chúng tôi sẽ hỗ trợ Mạng lưới Đất rừng để bảo đảm mạng lưới có hệ thống và cơ cấu hoạt động độc lập và hiệu quả, giúp các cộng đồng thực hiện quyền của mình theo Luật Lâm nghiệp 2017;
  (2) Chúng tôi sẽ mở rộng Mạng lưới Đất rừng từ các cộng đồng ở Việt Nam đến các nước trong khu vực, nơi có các tác động do các dự án phát triển quy mô lớn.
   
  Để có thêm thông tin, xin mời liên hệ đến email: info@cirum.org

   

Các chương trình khác