Cirum
Giới thiệu
Nhân sự
Vùng hoạt động
Chương trình
Cùng hành động
Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chi tiết thông tin  
Mô hình giải quyết chồng chéo đất rừng dựa vào cộng đồng tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: 2018
Trang: 6
Người đăng:
Từ khóa: rừng cộng đồng, chồng chéo, BQL, rừng phòng hộ, giao đất
Abstract:
Với một diện tích đất rừng quá nhỏ (0,27 ha/hộ, 0,05 ha/người), thì không thể đảm bảo an ninh lương thực cho một gia đình nông dân ở xã Cao Sơn. Thực tế chỉ ra: người dân thiếu đất rừng trầm trọng để duy trì kế sinh nhai truyền thống, họ trở nên ngày càng khó khăn, và không có lời giải đáp. Trước tình hình này, CIRUM đã có chuyến khảo sát và phát hiện có sự chồng chéo lớn về quản lý đất rừng giữa BQL và cộng đồng các thôn bản. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến người dân thiếu đất rừng sản xuất, và diện tích rừng do BQL quản lý bị suy giảm nhiều. Mời quý vị xem chi tiết và tải Tài liệu tại đây
In   Bookmark and Share   Quay lại
ĐỐI TÁC
Xem thêm CIRUM tại
facebook   youtube
Video
Giao đất gắn với giao rừng dựa vào cộng đồng tại xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
04-25-2018 - 04:04:00
Xem thêm video
TÀI LIỆU
Một số kết quả bước đầu “Tiếp cận GĐGR dựa vào chính quyền địa phương và sự tham gia của cộng đồng” tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Một số kết quả bước đầu “Tiếp cận GĐGR dựa vào chính quyền địa phương và sự tham gia của cộng đồng” tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Xem thêm tài liệu
NHÀ TÀI TRỢ
GIỚI THIỆU CÙNG HÀNH ĐỘNG
NHÂN SỰ VIDEOS
VÙNG HOẠT ĐỘNG TÀI LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TIN ẢNH