Cirum
Giới thiệu
Nhân sự
Vùng hoạt động
Chương trình
Cùng hành động
Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chi tiết thông tin  
Một số kết quả bước đầu “Tiếp cận GĐGR dựa vào chính quyền địa phương và sự tham gia của cộng đồng” tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: 2018
Trang: 5
Người đăng: CIRUM
Từ khóa: tiếp cận, giao đất giao rừng, địa phương, tham gia, cộng đồng, Tu Mơ Rông, Kon Tum
Abstract:

Với những kinh nghiệm và kết quả đạđược trong hođộng hỗ trợ giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư ca Trung tâm CIRUM trên nhiều vùng ca cả nước và trong khuôn khổ hợp tác với LHH Kon Tum, Trung tâm CIRUM và UBND huyện Tu Mơ Rông cùng các ban ngành liên quan đã cùng nhau nghiên cứu nhu cầu và thực tế qun lý tài nguyên và sinh kế ti 2 làng Tu Mơ Rông và Đắc Chum 1, và đã hợp tác thực hiện giao thành công 538,82 ha rừng đầu nguồn và đất lâm nghiệp cho các cộng đồng dân cư hai làng đồng thời kết hợp hỗ trợ 2 dự án phc hồi và phát triển cây dược liệu quý hiếm là Sâm Ngc Linh và Đương quy cho các nhóm hộ trên hai làng nhằm to sinh kế bền vững cho người dân gắn với bo vệ và phát triển rừng bền vững.

Mời quý vị xem chi tiết và tải Tài liệu TẠI ĐÂY
In   Bookmark and Share   Quay lại
ĐỐI TÁC
Xem thêm CIRUM tại
facebook   youtube
Video
Giao đất gắn với giao rừng dựa vào cộng đồng tại xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
04-25-2018 - 04:04:00
Xem thêm video
TÀI LIỆU
Một số kết quả bước đầu “Tiếp cận GĐGR dựa vào chính quyền địa phương và sự tham gia của cộng đồng” tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Một số kết quả bước đầu “Tiếp cận GĐGR dựa vào chính quyền địa phương và sự tham gia của cộng đồng” tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Xem thêm tài liệu
NHÀ TÀI TRỢ
GIỚI THIỆU CÙNG HÀNH ĐỘNG
NHÂN SỰ VIDEOS
VÙNG HOẠT ĐỘNG TÀI LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TIN ẢNH