Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Chi tiết thông tin

Các bước tiếp cận nghiên cứu hành động về Tái định cư dự án Thủy điện Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: 2018
Trang: 3
Người đăng: CIRUM
Từ khóa: Nghiên cứu hành động, Thủy điện, Hơ Moong
Tóm tắt:
Bài viết này nhằm chia sẻ một số kinh nghiệm về cách tiếp cận một nghiên cứu hành động (theo cách hiểu của CIRUM) về ảnh hưởng của các chương trình phát triển kinh tế xã hội cấp cộng đồng.
Nghiên cứu này cộng đồng là người thực hiện, CIRUM đóng vai trò hỗ trợ, tư vấn và đồng hành trong suốt quá trình trước, trong và sau nghiên cứu để tìm kiếm giải pháp phù hợp đáp ứng mối quan tâm và bức xúc của cộng đồng. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để triển khai các hoạt động vận động chính sách vì các quyền lợi chính đáng của cộng đồng
Chi tiết tài liệu xem tại đây
Print Bookmark and Share Back