Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Chi tiết thông tin

Sinh kế gắn với rừng: Mô hình nâng cao thu nhập và bảo vệ rừng hiệu quả
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: 2018
Trang: 11
Người đăng:
Từ khóa: mô hình sinh kế
Tóm tắt:

Ngay từ những năm đầu sau chủ trương đổi mới nền kinh tế (sau 1990), hộ gia đình đã được tham gia trực tiếp quản lý bảo vệ rừng theo Chương trình 327, Chương trình 661, giao đất giao rừng (GĐGR) theo NĐ 02/1994, Nghị định 163/1999, Luật Đất đất 2003 và 2013, nhận khoán bảo vệ rừng theo Nghị định 01/1995, Nghị định 135/2005…; Cộng đồng dân cư các làng bản tham gia trực tiếp GĐGR, nhận khoán BVR từ Luật Đất đai 2003 và Luật BV&PTR năm 2004.
Từ khi được GĐGR, nhận khoán BVR, cộng đồng dân cư làng bản phát huy luật tục quản lý BVR hiệu quả trong các trường hợp giao đúng các khu rừng truyền thống của họ. Đối với hộ gia đình, đa số là đồng bào Dân tộc thiểu số (DTTS) có cuộc sống khó khăn nhưng không được hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng (BVR) đối với các diện tích rừng được giao (chỉ được hỗ trợ chi trả dịch vụ môi trường rừng sau 2012 nếu các khu rừng được giao nằm trong lưu vực các hồ thủy điện), kinh phí hỗ trợ BVR nhận khoán thấp, hưởng lợi từ rừng khó thực hiện nên thu nhập từ rừng không đủ trang trải cho nhu cầu hàng ngày. Do đó người dân thường phải đi tìm công việc từ bên ngoài để có thêm thu nhập và không có thời gian để thực hiện các hoạt động BVR có hiệu quả.
Nhà nước đã có chính sách về canh tác dưới tán rừng, nông lâm kết hợp khi được GĐGR theo quy chế quản lý và cơ chế hưởng lợi nhưng trên thực tế người dân rất khó thực hiện vì (i) Chưa có hướng dẫn/quy hoạch cho người làm ở đâu trên đất rừng được giao?, (i) Chưa có hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật, giống cây, thị trường bao tiêu sản phẩm…
Nhận thức được vấn đề trên, Trung tâm CIRUM đã phối hợp với một số địa phương hỗ trợ hộ gia đình và cộng đồng dân cư làng bản thực hiện một số mô hình sinh kế gắn với rừng nhằm mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân để họ thực sự gắn với rừng và bảo vệ rừng hiệu quả.
Chi tiết tài liệu xem tại đây

Print Bookmark and Share Back