Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT
europa.eu

Tin tức

Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum: Khi dân thôn tự làm chủ rừng

Ngày đăng: 21/09/2018

Đến nay, cuộc sống của bà con đã có nhiều thay đổi. Rừng được bảo vệ nghiêm ngặt hơn nhờ chính các thành viên trong 2 thôn. Việc trồng sâm ngọc linh gắn với quản lý bảo vệ rừng ngày càng phát triển và cuộc sống bà ...

Detail

Chiến lược thí điểm tiên phong thực thi Luật Lâm nghiệp 2017

Ngày đăng: 21/09/2018

Luật lâm nghiệp 2017 được đánh giá rất cao, bởi khác với luật ban hành trước đây, văn bản này đã công nhận phong tục tập quán quản lý rừng theo truyền thống của bà con. Từ nay, không gian rừng ...

Detail

Toạ đàm tham vấn góp ý dự thảo Thông tư dưới Luật của Lâm nghiệp 2017

Ngày đăng: 09/08/2018

Ngày 8 tháng 8 năm 2018 tại Hà Nội, Trung tâm CIRUM đã tổ chức Toạ đàm tham vấn góp ý dự thảo Thông tư dưới Luật Lâm nghiệp 2017. Tham gia hội thảo có chuyên gia và cán bộ Trung tâm CIRUM

Detail

Tạo sinh kế gắn với bảo vệ rừng tại Nghệ An và Hà Tĩnh

Ngày đăng: 31/07/2018

20 ha trồng cây Bon bo dưới tán rừng sắp cho thu hoạch tại huyện Quế Phong, Nghệ An và 5 ha rừng tự nhiên nghèo đã được trồng 5000 cây lâm nghiệp bản địa là một trong những kết quả bước ...

Detail

(http://tongcuclamnghiep.gov.vn) - Truy cập thông tin, dữ liệu Tài nguyên rừng

Ngày đăng: 08/06/2018

Thông báo về việc truy cập thông tin, dữ liệu Tài nguyên rừng ...

Detail

Phụ nữ Xê Đăng và dân làng Tu Mơ Rông phát triển sinh kế dưới tán rừng

Ngày đăng: 12/05/2018

Dự án hỗ trợ giao đất giao rừng và phát triển sinh kế dưới tán rừng bằng các loại cây dược liệu quý tại làng Tu Mơ Rông đã được Trung tâm CIRUM và lãnh đạo UBND huyện Tu Mơ Rông hỗ trợ từ tháng 3 năm 2017; đến tháng ...

Detail

Một ngày với Cộng đồng Đắc Chum 1 và Dự án phát triển sinh kế dưới tán rừng

Ngày đăng: 12/05/2018

Dự án hỗ trợ giao đất giao rừng và phát triển sinh kế dưới tán rừng bằng các loại cây dược liệu cho phụ nữ và cộng đồng dân tộc Xê Đăng tại làng Đắc Chum 1 bắt đầu từ tháng 3 năm 2017, và đã về đích theo cam ...

Detail

Thành viên Mạng lưới Đất rừng trao đổi về FPIC và VGGT

Ngày đăng: 06/05/2018

Trong 2 ngày (4 và 5/5/2018), trong tổng số 50 đại biểu tham gia, có 30 thành viên mạng lưới Đất rừng (LandNet) từ 8 dân tộc thiểu số ở 6 tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây nguyên đã tham gia trao đổi về Hướng dẫn tự nguyện ...

Detail