Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT
europa.eu
Theo Hiến pháp năm 2013, người dân các dân tộc Việt Nam được quyền tham gia quản lý xã hội và quy định chi tiết tại Pháp lệnh dân chủ ở xã phường, thị trấn 2007 và Nghị định 84/2016/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư; Luật ban hành quy phạm pháp luật 2015; Luật tiếp cận thông tin 2016; Luật bảo vệ môi trường 2015; Luật quy hoạch 2017; Luật Đất Đai 2013; Luật lâm nghiệp 2017… về quyền được biết thông tin, quyền được cung cấp thông tin và  yêu cầu giải trình, quyền được hỏi ý kiến, quyền được bàn bạc thảo luận, quyền được tham gia, quyền được quyết định khi có đóng góp của mình, quyền giám sát trong quá trình xây dựng chính sách và các chương trình dự án phát triển liên quan trên địa bàn.
Khi dự án về làng

Khi dự án về làng

10-04-2018 - 03:10:54

Hội thảo "Kết quả và bất cập trong thực hiện chính sách lâm nghiệp"

Ngày đăng: 10/12/2018

Sáng ngày 7/12, Trung tâm Tư vấn quản lý bền vững tài nguyên và phát triển văn hóa cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM) đã phối hợp với  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông ...

Chi tiết

Đánh giá độc lập dự án Nâng cao quyền tiếp cận rừng và đất rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Lào Cai

Ngày đăng: 03/12/2018

Từ ngày 27 đến 29 tháng 11 năm 2018 các chuyên gia độc lập tiếp tục có chuyến đánh giá kết quả hoạt động dự án “Nâng cao quyền tiếp cận rừng ...

Chi tiết

Đánh giá độc lập Dự án Nâng cao quyền tiếp cận rừng và đất rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số

Ngày đăng: 27/11/2018

Từ ngày 18 đến 24 tháng 11 năm 2018 các chuyên gia độc lập đã có chuyến đánh giá kết quả hoạt động dự án tại 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Bình, đây là những vùng hoạt động ...

Chi tiết

Hiệu quả Giao đất giao rừng ở Bát Xát

Ngày đăng: 17/10/2018

(Kiểm lâm Lào Cai) - Việc thực hiện chính sách giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bát Xát đã ...

Chi tiết