Nghe An
Những cô gái Thái xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Ở Vườn Quốc gia Pù Hoạt, chúng tôi hỗ trợ huyện trong việc lập bản đồ GPS cung các các số liệu chi tiết để xác định khu vực dân cư và canh tác của các dân tộc Thái ở vườn quốc gia để  chúng có thể được phân cho các hộ trước REDD+ (giảm phát thải từ mất rừng và suy thoát rừng) được ban quản lý Pù Hoạt thực hiện.