Luang Phabang
Các thầy thuốc nam người Khơ Mú và Hmong tại huyện Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang, Lào đang chia sẻ kinh nghiệm sử dụng và bảo tồn cây thuốc

Hiện tại CIRUM đang hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái Nhân văn Vùng cao- CHESH và các đối tác địa phương để vận động hành lang quyền sử dụng đất rừng của cộng đồng cho các nhóm dân tộc khác nhau, và kết nối Mạng lưới đất rừng với mạng lưới đất rừng địa phương CHESH.