Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Khuyến nghị chính sách

Bản tư vấn số 7 của CIRUM tham gia sửa đổi Luật bảo vệ phát triển rừng 2004

  • Dự thảo 6.1 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) phiên bản ngày 01 tháng 8 năm 2017 đã tiếp thu nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến chủ rừng là hộ gia đình và cộng đồng dân cư của Đại biểu Quốc hội tai kì họp thứ 3 - Quốc hội Khóa XIV và nhiều ý kiến góp ý có sự tham gia của Trung tâm CIRUM tổng hợp từ kết quả hội thảo vùng Tây Bắc (phối hợp cùng với Tổng cục Lâm nghiệp, Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai ngày 7/4/2017), Hội thảo vùng Tây Nguyên (phối hợp cùng Tổng cục lâm nghiệp và Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum ngày 5/5/2017), Hội thảo Quốc gia tại Hà Nội (phối hợp với Hội đồng Dân tộc Quốc Hội và Viện phát triển Doanh nhân cộng đồng, viện Tư vân phát triển ngày 26/4/2017)
    Tiếp tục tham gia cùng với xã hội góp ý cho Dự thảo Luật BV&PTR (sửa đổi) Trung tâm CIRUM có một số ý kiến góp ý bổ sung vào Dự thảo 6.1 (phiên bản ngày 01 tháng 8 năm 2017) tập trung chủ yếu liên quan đến chủ rừng là hộ gia đình và cộng đồng dân cư
    Chi tiết nội dung của bản tư vấn số 7, mời quý vị xem tại đây