Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT
europa.eu

Tin tức

Mời tham gia nghiên cứu: "Hậu tái định cư thuỷ điện ở xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum"

 • Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM) là tổ chức phi lợi nhuận, sẽ tiến hành nghiên cứu hành động về “Hậu tái định cư thuỷ điện ở xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum” trong tháng 4/2018.


  Mục đích của nghiên cứu là có được các bài học để chia sẻ, tư vấn và khuyến nghị về những thách thức trong việc chuẩn bị, thực hiện dự án tái định cư (quy hoạch, bồi thường, sinh kế, xã hội,…). Trên cơ sở đó, có bài học về giải pháp vận động của cộng đồng về quyền tiếp cận rừng, đất rừng để đảm bảo sinh kế bền vững, văn hoá gắn với rừng của cộng đồng. Nghiên cứu hành động này hướng tới nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ về tính ảnh hưởng của các dự án thuỷ điện đối với cuộc sống của người dân (xã hội, sinh kế, cấu trúc xã hội truyền thống, nguồn nước,…).


  Sản phẩm dự kiến sẽ là Báo cáo nghiên cứu có sự tham gia, cộng đồng đóng vai trò chủ đạo. Trên cơ sở đó, cộng đồng có cơ sở để tự vận động các quyền lợi của mình. Các thành viên nghiên cứu có thể sử dụng để làm tư liệu tham khảo hoặc tài liệu làm luận văn tốt  nghiệp hoặc nghiên cứu sinh.

  Nghiên cứu thực địa được tiến hành trong khoảng 5 ngày, dự kiến vào nửa đầu tháng 4/2018. Người tham gia sẽ được hỗ trợ ăn, nghỉ và đi lại trong chuyến nghiên cứu thực địa.
  Các sinh viên, nghiên cứu sinh quan tâm đến đề tài và muốn tham gia nghiên cứu, xin mời gửi Sơ yếu lý lịch tới nhóm nghiên cứu của CIRUM theo địa chỉ email: pvdung@cirum.org. Hạn chót gửi hồ sơ: ngày 25/3/2018. CIRUM sẽ liên hệ lại với những ứng viên phù hợp nhất trước ngày 31/3/2018.
  Thông tin về CIRUM tại trang web: http://cirum.org/vn/index.php .