Tin tức và câu chuyện
Thành viên Mạng lưới Đất rừng trao đổi về FPIC và VGGT
Ngày đăng: 06/05/2018
Trong 2 ngày (4 và 5/5/2018), trong tổng số 50 đại biểu tham gia, có 30 thành viên mạng lưới Đất rừng (LandNet) từ 8 dân tộc thiểu số ở 6 tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây nguyên đã tham gia trao đổi về Hướng dẫn tự nguyện về quản trị quyền sử dụng, hưởng lợi đất, rừng, mặt nước (VGGT) Đồng thuận tự do trên cơ sở có thông tin trước và tham vấn đầy đủ (FPIC). Các nội dung trao đổi này được liên kết với cuộc thảo luận về những thay đổi trong Luật Lâm nghiệp 2017 và thảo luận, góp ý xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành luật. Hoạt động này hướng tới nâng cao năng lực cộng đồng để cải thiện quản trị đất, rừng và bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân trước các tác động tiêu cực từ các dự án đầu tư có tác động đến đất, rừng của người dân và cộng đồng.
 
 
Các thành viên thảo luận nhóm
 
Các thành viên tham gia đã được nghe bộ CIRUM trình bày những nội dung cốt lõi, các nguyên tắc và khái niệm chính trong bản Hướng dẫn tự nguyện về quản trị quyền sử dụng, hưởng lợi đất, rừng, mặt nước (VGGT) và Đồng thuận tự do trên cơ sở có thông tin trước và tham vấn đầy đủ (FPIC). Trên cơ sở đó, những người tham gia đã phân chia thành 4 nhóm để thảo luận với 4 trường hợp vướng mắc về đất, rừng giữa các cộng đồng với các nhà đầu tư trồng cây công nghiệp và thuỷ điện. Các trường hợp này được lấy từ địa phương của các đại biểu, nên người tham gia dễ dàng nắm bắt vấn đề, phân tích và trao đổi về các bất cập, giải pháp, phương án hành động để cải thiện tình hình.
 
 
Chị Y Thu (dân tộc Xê Đăng) và Anh Chảo A Phin (dân tộc Dzao đỏ) đang trình bày kết quả thảo luận nhóm
 
Theo nhận định của những người tham gia, để cải thiện tính minh bạch và hiệu quả sử dụng đất, bảo đảm quyền hưởng lợi của người nghèo và nhóm yếu thế, thì cần phát huy vai trò chủ động, tích cực của các tổ chức xã hội ở cơ sở, các tổ chức cộng đồng, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực thi luật. Nâng cao năng lực cộng đồng để phát huy vai trò của luật tục trong quản lý, sử dụng đất, nâng cao hiểu biết pháp luật và các chuẩn mực quốc tế về quản trị đất, rừng cho người dân là việc làm thiết thực, quan trọng để khắc phục tình trạng vi phạm lợi ích của đa số cư dân, đặc biệt là những người yếu thế, trong khi chỉ mang lại lợi nhuận cho một nhóm nhỏ.
In Bookmark and Share Quay lแบกi
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Phụ nữ Xê Đăng và dân làng Tu Mơ Rông phát triển sinh kế dưới tán rừng (12/05/2018)
Một ngày với Cộng đồng Đắc Chum 1 và Dự án phát triển sinh kế dưới tán rừng (12/05/2018)
8 nhóm cộng đồng dân tộc thiểu số được tiếp cận trực tiếp với Luật Lâm nghiệp 2017 (05/05/2018)
Lần đầu tiên cộng đồng người Mông ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai được cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất rừng lâu dài (30/03/2018)
Mời tham gia nghiên cứu: "Hậu tái định cư thuỷ điện ở xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum" (14/03/2018)
Xem tiếp
ĐỐI TÁC
Xem thêm CIRUM tại
facebook   youtube
Video
Giao đất gắn với giao rừng dựa vào cộng đồng tại xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
04-25-2018 - 04:04:00
Xem thêm video
TÀI LIỆU
Một số kết quả bước đầu “Tiếp cận GĐGR dựa vào chính quyền địa phương và sự tham gia của cộng đồng” tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Một số kết quả bước đầu “Tiếp cận GĐGR dựa vào chính quyền địa phương và sự tham gia của cộng đồng” tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Xem thêm tài liệu
NHÀ TÀI TRỢ
GIỚI THIỆU CÙNG HÀNH ĐỘNG
NHÂN SỰ VIDEOS
VÙNG HOẠT ĐỘNG TÀI LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TIN ẢNH