Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT
europa.eu

Tin tức

Xuất bản mới của CIRUM

 • ‘Quản lý rừng truyền thống: Từ thực tiễn đến chính sách’ là tiêu đề cuốn sách vừa được CIRUM xuất bản thông qua Nhà xuất bản Hồng Đức. Với 2 bài tổng hợp và 11 nghiên cứu điểm, cuốn sách đã cung cấp bằng chứng thực tiễn để CIRUM tham gia tư vấn, góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ & Phát triển rừng 2004. 

  Các nghiên cứu điểm là kết quả hợp tác tiến hành nghiên cứu giữa CIRUM với liên minh LISO, Mạng lưới Đất rừng (LandNet), và một số đối tác (CIRD, RDPR) để tư liệu hoá các mô hình về ‘Quyền quản lý, sử dụng và bảo vệ đất, rừng của làng bản, đại diện cho các vùng sinh thái Việt Nam’ từ năm 2014 - 2017. Các mô hình này được hỗ trợ từ các nhà tài trợ: ICCO, Brot, CARE, Mcknight Foundation, và CCFD.

  Trung tâm CIRUM xin được công bố tài liệu này để chia sẻ cùng các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, các tổ chức phát triển và bạn đọc. Có thể xem chi tiết và tải tài liệu này tại đường dẫn sau: https://drive.google.com/…/1zW0BAIYKMHH6b6dy98wBIVoBEE…/view.

  Cùng với cuốn sách trên, CIRUM cũng đã hoàn thành 3 tập phim với tiêu đề ‘Rừng của bản, rừng của buôn làng’, được đưa lên trang YouTube của CIRUM. Xin giới thiệu đường dẫn tổng hợp ngắn gọn nội dung của toàn bộ 3 phần phim trên: https://www.youtube.com/watch?v=Ef_h7TFsGUc 

  Có thể xem toàn bộ 3 phần của phim theo các đường dẫn sau: 
  https://www.youtube.com/watch?v=07JKrT5q2vM (Phần 1);
  https://www.youtube.com/watch?v=R7xdWLWjU7s (Phần 2);
  https://www.youtube.com/watch?v=PyOFGjxTVv4 (Phần 3).