Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Tin tức

Đánh giá độc lập dự án Nâng cao quyền tiếp cận rừng và đất rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Lào Cai

 • Từ ngày 27 đến 29 tháng 11 năm 2018 các chuyên gia độc lập tiếp tục có chuyến đánh giá kết quả hoạt động dự án “Dự án nâng cao quyền tiếp cận rừng và đất rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số” tại thôn Sải Duần, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động đánh giá thứ 2 của các chuyên gia sau chuyến đi đánh giá tại Kon Tum và Quảng Bình nằm trong khuôn khổ hoạt động đánh giá độc lập cuối kì của dự án do EU tài trợ được thực hiện bởi Trung tâm CIRUM và tổ chức CARE.

  Tại đây, các chuyên gia đã có các buổi gặp gỡ và làm việc với chính quyền địa phương, các thành viên Mạng lưới Đất rừng, nhóm cộng đồng tham gia dự án. Các nội dung đánh giá liên quan đến thu thập thông tin, kết quả từ các mô hình quản lý rừng và phát triển sinh kế dưới tán rừng; Tiến trình tham gia của các bên trong nghiên cứu, cung cấp bằng chứng để đóng góp cho Luật Lâm nghiệp 2017 và Năng lực của công đồng trong việc quản lý, bảo vệ rừng và phát triển sinh kế bền vững gắn với rừng, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của phụ nữ dân tộc.

  Cũng như ở Kon Tum và Quảng Bình, các chuyên gia bước đầu đánh giá cao những hoạt động của dự án đã mang lại cho cộng đồng.
  Dự án “Nâng cao quyền tiếp cận rừng và đất rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số” do Liên minh Châu Âu EU tài trợ và được thực hiện bởi Trung tâm CIRUM, các đối tác của CIRUM và tổ chức CARE phối hợp thực hiện. Dự án thực hiện từ năm 2016 đến 2018 trên địa bàn 6 tỉnh, gồm Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Kon Tum. Chương trình đánh giá sẽ thực hiện ngẫu nhiên tại 3 tỉnh Kon Tum, Quảng Bình và Lào Cai. Kết quả của đánh giá nhằm khẳng định sự phù hợp và hiệu quả của các hoạt động dự án tại các địa phương.
   
   Một số hình ảnh của đoàn đánh giá:
   
   
  Các chuyên gia làm việc với chính quyền địa phương, Mạng lưới đất rừng và nhóm cộng đồng tại thôn Sải Duần, xã Phìn Ngan, Bát Xát, Lào Cai

   Phòng tắm thuốc nam của Mô hình tắm thuốc nam của người Dao đỏ thôn Sải Duần