Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Tin tức

Hội đồng CIRUM họp đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

 • Ngày 30 tháng 6 năm 2019, Hội đồng Trung tâm CIRUM tổ chức cuộc đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và định hướng chiến lược hoạt động những năm tới của Trung tâm tại văn phòng số 12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
  Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Sự - Phó Giám đốc Trung tâm CIRUM báo cáo kết quả hoạt động của CIRUM trong 6 tháng đầu năm. Các nội dung tập trung vào các chương trình như: Thí điểm thực hiện Luật Lâm nghiệp 2017 (khoản 4, điều 108) về rà soát rừng tự nhiên để giao lại cho hộ gia đình và các cộng đồng tại xã Sín Chéng, Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai; Hỗ trợ các cộng đồng TĐC tiếp cận và nắm được các chính sách liên quan đến tái định cư của Nhà nước; Xây dựng mô hình ngâm tắm thuốc nam của người Dao Đỏ, thôn Sải Duần, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; Thí điểm mô hình doanh nghiệp xã hội Nếp Xưa cũng như chia sẻ về Thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động và Định hướng trong thời gian tới

  Trung tâm CIRUM báo cáo kết quả hoạt động
  Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao về kết quả hoạt động của CIRUM trong 6 tháng đầi năm 2019, các hoạt động đều đi đúng triết lý, mục tiêu và Điều lệ của tổ chức.
  Bà Phạm Thị Sửu – thành viên Hội đồng đánh giá: Trung tâm CIRUM hoạt động rất có hiệu quả, nên tiếp tục phát huy. Để triển khai Luật Lâm nghiệp, CIRUM đã phối hợp với Lào Cai, kết quả này nên nhân rộng ra và cố gắng đưa vào các tổ chức quản lý, cần tiếp cận với Bộ NN&PTNT để thúc đẩy triển khai Luật này. Đây là mô hình để các tỉnh khác học tập. Về mô hình Sải Duần cần có văn bản ghi nhận để đảm bảo bản quyền, tiếp tục tư vấn quản lý tốt, hạch toán thu chi, nghiệp vụ du lịch để bà con không phá vỡ cảnh quan, giữ bản sắc. Về TĐC là vấn đề khó, nhạy cảm. Cần tư vấn pháp lý, và phối hợp địa phương xây dựng mô hình sinh kế TĐC cho giai đoạn tiếp.
  Ông Lù Văn Que – Chủ tich Hội đồng CIRUM nhận xét: Sau 6 tháng thấy CIRUM hoạt động rất tốt và tôi nhất trí với định hướng với CIRUM đưa ra. Chúng ta đã có hướng dẫn của Lào Cai về rà soát rừng theo Luật Luật nghiệp và để thúc đẩy hoạt động này, nên nhân rộng ra các địa phương khác. Vấn đề GĐGR cho cộng đồng và hộ hiện nay chưa mạnh vì thế chúng ta nên giúp đồng bào để họ có tiếng nói thúc đẩy thêm đồng thời góp phần đóng góp sửa lại Luật Đất đai gắn với quyền lợi của các hộ di cư tự do (dân chưa có đất ở, đất sản xuất). Không giải quyết GĐGR cho dân cuộc sống của họ sẽ còn bất ổn.
  Kết thúc cuộc họp, các thành viên Hội đồng CIRUM đã thống nhất, trong thời gian tới, CIRUM tiếp tục triển khai các hoạt động như: i) Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Tổng cục Lâm nghiệp để tổ chức hội thảo triển khai Điều 108 của Luật Lâm nghiệp 2017; ii) Tiếp tục vận động đóng góp sửa đổi và hoàn thiện Luật Đất đai, đặc biệt đất gắn với rừng, và GĐGR cho các hộ di dân tự do và các hộ TĐC để họ có rừng, có đất; iii) Nhất trí với định hướng CIRUM về phát triển doanh nghiệp xã hội; iv) Về mô hình tắm lá thuốc Dao đỏ tghoon Sải Duân nên có văn bản ghi nhận sự đóng góp của CIRUM, đồng thời cần tiếp tục hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực điều hành, tính toán và kỹ năng du lịch cho cộng đồng; đăng ký thành lập tổ hợp tác hoặc tên gọi mang tính pháp nhân; v) Thống nhất vẫn duy trì Hội đồng Tư vấn CIRUM

Bài viết khác