Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Tin tức

Hội thảo "Kết quả và bất cập trong thực hiện chính sách lâm nghiệp"

 • Sáng ngày 7/12, Trung tâm Tư vấn quản lý bền vững tài nguyên và phát triển văn hóa cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM) đã phối hợp với  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai tổ chức hội thảo "Kết quả và bất cập trong thực hiện chính sách lâm nghiệp". Hội thảo có sự tham gia của Tổng cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 6 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Giang. Thực hiện chính sách lâm nghiệp còn thiếu đồng bộ là vấn đề được các đại biểu chỉ ra tại hội thảo.

  Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên, thực hiện chính sách lâm nghiệp những năm qua nảy sinh một số bất cập và chưa đồng bộ trong chính sách, phần nào gây khó khăn trong việc thực thi và tổ chức thực hiện chính sách. Theo các đại biểu, trong quản lý đất đai, bất cập nảy sinh từ chính sách giao đất, giao rừng không gắn với nguồn lực, chồng chéo giữa các chủ rừng (ban quản lý rừng) với người dân. Bất cập cũng đến từ một số chính sách chưa rõ ràng, như rừng tự nhiên do người dân tự khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, nay thành rừng nhưng không được khai thác, sử dụng; đóng cửa rừng nhưng không hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng; không có kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển rừng. Phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng trồng cho tổ chức, hộ gia đình, công tác quản lý cây trồng lâm nghiệp cũng còn nhiều vướng mắc...
   
   
  Tham luận của các đại biểu cũng cho rằng, các quy định về khai thác rừng chưa tạo điều kiện phát huy tính tự chủ trong sản xuất, kinh doanh của chủ rừng; cơ chế chính sách hưởng lợi từ rừng còn nhiều bất cập do lệ thuộc quá nhiều vào các tiêu chuẩn kỹ thuật quản lý rừng theo mô hình lâm nghiệp quốc doanh trước đây, chưa tính đến các giá trị dịch vụ môi trường rừng. Đầu tư cho ngành lâm nghiệp và nghề rừng còn thấp so với nhu cầu, cơ cấu đầu tư chưa cân đối, chưa quan tâm đầu tư cho xây dựng hạ tầng lâm nghiệp.
   
   
  Đại diện Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, tới đây toàn bộ chính sách về lâm nghiệp sẽ được rà soát, xem xét để xây dựng nghị định chung về các chính sách lâm nghiệp, theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng đất rừng phát triển kinh tế; thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp hiện cũng sẽ được đơn giản hóa, bãi bỏ các quy định chồng chéo, không phù hợp.
   
  (Theo báo điện tử Lào Cai)

Bài viết khác