Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Tin tức

Toạ đàm tham vấn cộng đồng kết quả rà soát rừng tự nhiên theo Luật lâm nghiệp 2017 tại xã Sín Chéng

 • Ngày 18 tháng 12 năm 2018 tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Sín Chéng (tỉnh Lào Cai) Trung tâm CIRUM và nhóm nghiên cứu đã phối hợp với UBND xã Sín Chéng, Hạt kiểm lâm Si Ma Cai tổ chức toạ đàm tham vấn ý kiến cộng đồng về kết quả nghiên cứu, rà soát rừng tự nhiên theo Luật lâm nghiệp 2017 tại xã Sín Chéng. Tham gia toạ đàm có hơn 60 đại biểu là Trưởng thôn và đại diện cộng đồng dân cư các thôn; Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn xã Sín Chéng; Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Hạt kiểm lâm Si Ma Cai; Chi cục kiểm lâm Lào Cai và Trung tâm CIRUM. 
    

  Toàn cảnh cuộc toạ đàm

  Mở đầu Toạ đàm, ông Nguyễn Đình Thắng – Đại diện nhóm trình bày kết quả nghiên cứu, rà soát rừng tự nhiên tại Sín Chéng trong thời gian qua. Báo cáo đã đưa ra một số vấn đề bất cập trong quản lý rừng tự nhiên ở Sín Chéng như: Vị trí, ranh giới và việc đánh số các lô, thửa chưa thống nhất giữa bản đồ Lâm nghiệp và bản đồ Địa chính; Không phù hợp về địa hình, địa vật, đường sá và cơ sở hạ tầng giữa bản đồ và thực tế; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng chủ quản lý; Đất rừng người dân đang canh tác thì quy hoạch cho Ban quản lý rừng phòng hộ…Trên cơ sở đó, Nhóm nghiên cứu đã đưa ra giải pháp để giải quyết những bất cấp trên như đề xuất chồng xếp các loại bản đồ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai; Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai chủ quản lý; Rà soát rừng tự nhiên tại Sín Chéng theo luật Lâm nghiệp 2017 để giao cho các chủ quản lý là Hộ gia đình, cộng đồng dân cư và Ban quản lý rừng phòng hộ.
   
   
  Ông Giàng Sền Củi – thôn Sản Chúng phát biểu tại Toạ đàm
   
  Kết thúc báo cáo, các đại biểu tham gia tọa đàm đều nhất trí thống nhất với các kết quả của nhóm nghiên cứu, đồng thời đưa ra thêm một số ý kiến góp ý, bổ sung và đề xuất. Ông Giàng Sền Củi – thôn Sản Chúng đề xuất giao quyền quản lý những diện tích rừng mà cộng đồng và hộ gia đình quản lý hiệu quả theo luật tục từ trước đến nay. Ông Giàng A Phà – thôn Bản Kha đề nghị những diện tích rừng phục hồi sau nương rẫy của người dân mà Uỷ ban nhân dân xã hiện đang quản lý thì giao cho cộng đồng…
   
  Ông Nguyễn Văn Sự - Phó Giám đốc Trung tâm CIRUM đánh giá cao các ý kiến của đại biểu
   
  Thay mặt nhóm nghiên cứu, ông Nguyễn Văn Sự - Phó giám đốc trung tâm CIRUM đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, từ đó nhóm nghiên cứu sẽ bổ sung vào báo cáo, trên cơ sở đó sẽ đưa ra những kiến nghị đề xuất với chính quyền các cấp, cơ quan liên quan để giải quyết các ý kiến nói trên.
   
  Tọa đàm này được tổ chức dựa trên kết quả Nghiên cứu, rà soát rừng tự nhiên tại xã Sín Chéng được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2018 của nhóm nghiên cứu gồm Chi cục kiểm lâm Lào Cai, Hạt kiểm lâm Si Ma Cai, UBND xã Sín Chéng và Trung tâm CIRUM theo thỏa thuận hợp tác 3 bên được kí vào ngày 15 tháng 8 năm 2018.