Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT
europa.eu

Khuyến nghị chính sách

Tư vấn, góp ý một số Dự thảo Thông tư của Luật Lâm nghiệp 2017

Ngày đăng: 04/09/2018

Trên cơ sở kết quả tham vấn ý kiến đai diện cộng đồng các dân tộc (H'Mông, Tày, Nùng, ...

Detail

Tư vấn góp ý Hồ sơ đề xuất sửa đổi Luật đất đai 2013

Ngày đăng: 04/09/2018

Trung tâm CIRUM là tổ chức khoa học công nghệ với chức năng nhiệm vụ chính là nghiên cứu, tư vấn quản lý tài nguyên (đất đai, tài nguyên rừng, tài nguyên nước) và phát triển văn hóa cộng đồng ...

Detail

Kiến nghị, góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật lâm nghiệp 2017 (Bản dự thảo số 2, ngày 9.4.2018)

Ngày đăng: 04/09/2018

Trên cơ sở kết quả tham vấn ý kiến đai diện cộng đồng các dân tộc (H'Mông, Tày, Nùng, Dao, Dao đỏ, Thái, Vân Kiều, Xê Đăng, Ja Rai, Kinh), đại diện chính quyền cấp xã ...

Detail

Góp ý dự thảo: Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp 2017

Ngày đăng: 04/09/2018

Ngày 21/3/2018, Trung tâm CIRUM đã gửi Công văn đến Ban soạn thảo để góp ý xây ...

Detail

Bản tư vấn số 7 của CIRUM tham gia sửa đổi Luật bảo vệ phát triển rừng 2004

Ngày đăng: 04/09/2018

Dự thảo 6.1 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) phiên bản ngày 01 tháng 8 năm 2017 đã tiếp thu nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến chủ rừng là hộ gia đình và cộng đồng dân cư của ...

Detail

Bản tư vấn số 6 của CIRUM tham gia sửa đổi Luật bảo vệ phát triển rừng 2004

Ngày đăng: 04/09/2018

Ngày 27/2/2017, Trung tâm CIRUM đã gửi Công văn số: 6 /CIRUM-TV tới Ủy ban khoa học công ...

Detail

Bản tư vấn số 5 của CIRUM tham gia sửa đổi Luật bảo vệ phát triển rừng 2004

Ngày đăng: 04/09/2018

Bản tư vấn số 4 của CIRUM tham gia sửa đổi Luật bảo vệ phát triển rừng 2004

Ngày đăng: 04/09/2018

Tham gia cùng với xã hội góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) và thực hiện Bản ghi nhớ ngày 11/5/2016 giữa ...

Detail