Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Tin tức

Chuyện bà Lương Thị Thích với dự án phát triển sinh kế dưới tán rừng tại xã Đồng Văn

Ngày đăng: 31/01/2018

Sẽ có người hỏi: tại sao không viết đầy đủ các thành quả của dự án tạo sinh kế cho các nhóm phụ nữ trong 3 bản Pang, Tục và Đồng Mới, mà chỉ viết riêng về bà Lương Thị Thích? Câu chuyện nằm ở chỗ: nếu mỗi thành ...

Detail

Mô hình cho thu nhập nhanh, bền vững và đầy tính nhân văn của phụ nữ Vân Kiều bản Khe Cát

Ngày đăng: 19/01/2018

Không chỉ hứa hẹn đưa lại một vụ đót bội thu, mà dự án bảo tồn và phát triển cây đót của nhóm phụ nữ Vân Kiều thôn Khe Cát đã đặt nền móng cho một sinh kế bền vững gắn với bảo vệ và phát triển rừng. Chúng ...

Detail

Tư vấn giải quyết mâu thuẫn trong Giao đất giao rừng tại xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Ngày đăng: 26/12/2017

Người Dao ở xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vốn quản lý rừng theo cộng đồng làng bản hàng trăm năm nay. Đến năm 2007, chương trình giao đất theo công nghệ ảnh hàng không (gọi tắt là Chương trình giao đất 102) đã ...

Detail

Bảo đảm quyền đất, rừng của đồng bào theo tinh thần Luật Lâm nghiệp

Ngày đăng: 18/12/2017

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 mới được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017 đã quy định rõ việc bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư sinh sống phụ thuộc vào rừng được giao rừng gắn với giao đất ...

Detail

Xuất bản mới của CIRUM

Ngày đăng: 11/12/2017

‘Quản lý rừng truyền thống: Từ thực tiễn đến chính sách’ là tiêu đề cuốn sách vừa được CIRUM xuất bản thông qua Nhà xuất bản Hồng Đức. Với 2 bài tổng hợp và 11 nghiên cứu điểm, cuốn sách đã cung cấp bằng chứng ...

Detail

Phục hồi rừng tự nhiên bằng cây lâm nghiệp bản địa tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng: 30/11/2017

Sơn Lĩnh là một xã miền núi của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đời sống nhân dân còn thấp. Tổng dân số toàn xã có: 1.005 hộ, 3.600 nhân khẩu. Toàn xã có diện tích tự nhiên là 1.948,81 ha, trong ...

Detail

Tổng hợp hồ sơ vận động sửa đổi Luật BV&PTR- Luật lâm nghiệp

Ngày đăng: 21/11/2017

Hệ thống các văn bản, phiên bản dự thảo và Bản tư vấn/kiến nghị của CIRUM – LISO gửi đi từ tháng 4/2016 đến 11/2017
...

Detail

Chúc mừng thành công vận động chính sách đất rừng cho các DTTS

Ngày đăng: 20/11/2017

Kính gửi tất cả các quý vị,
Chúng tôi hân hạnh được thông báo tới quý vị: quá trình vận động chính sách của chúng tôi đã thành công. Luật Lâm nghiệp mới được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017 đã công nhận các ...

Detail