Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Khuyến nghị chính sách

Bản tư vấn số 01 Dự thảo sửa đổi và bổ sung luật BV&PTR

Ngày đăng: 04/09/2018

Thực hiện Bản ghi nhớ ngày 11/5/2016 giữa Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) và Trung tâm ...

Detail

Bản kiến nghị góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2007/TT-BNN của CIRUM/LandNet

Ngày đăng: 04/09/2018

Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu, đánh giá tổng kết công tác giao đất giao rừng (GĐGR) giữa Cục kiểm ...

Detail

Góp ý Dự thảo Nghị định Quy định sửa đổi, bổ sung một số vấn đề đất đai

Ngày đăng: 04/09/2018

Từ kết quả nghiên cứu, hỗ trợ cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) ở một số địa ...

Detail