Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT
europa.eu

Nhân Sự

 • Bà Trần Thị Hòa  
  Quá trình học tập: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ năm 1986. Chứng chỉ sau đại học về Chính sách Nông thôn và Lập kế hoạch Dự án, ISS, Hà Lan năm 2001
  Kinh nghiệm làm việc: 4 năm phụ trách quan hệ quốc tế, Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo của Bộ Giáo Dục; 3 năm phụ trách chương trình trồng rừng của FAO Khu vực, bao gồm Lào, Thái Lan, Myanmar, Bhutan và Việt Nam; 5 năm làm phó giám đốc Vì Phụ nữ các dân tộc (TEW); 9 năm làm giám đốc CIRUM, 18 năm trong lĩnh vực quyền sử dụng đất rừng cho các dân tộc thiểu số và phát triển cộng đồng; Đào tạo về giới và quản lý kinh tế hộ thông qua thành lập các nhóm sở thích về tiết kiệm – tín dụng; Thúc đẩy, hỗ trợ các mô hình quản lý rừng cộng đồng dựa vào luật tục; thúc đẩy thành lập và phát triển các tổ chức cộng đồng; xây dựng và phát triển mạng lưới đất rừng cấp làng bản để bảo vệ tài nguyên đất rừng; thúc đẩy các hoạt động thu nhập dưạ vào rừng cho cộng đồng thông qua các dự án nhỏ.
  Các mối quan tâm: Quyền sử dụng lâu dài đất rừng và quản lý rừng bền vững cho các dân tộc thiểu số; Nghiên cứu các chương trình phát triển có tác động đến các cộng đồng dân tộc thiểu số; doanh nghiệp xã hội; và mạng lưới.
  Vai trò hiện nay ở tổ chức: Sáng lập và Giám đốc CIRUM, Tư vấn phát triển mạng lưới Đất Rừng; Thành viên nhóm làm việc thuộc Mạng lưới hạ lưu song MeKong; Tư vấn dịch vụ tắm thuốc truyền thống của dân tộc Dzao Đỏ bản Sải Duần, xã Phìn Phin, huyện Bát Xát, Lào Cai.
  Email: tthoa@cirum.org
  Ông Nguyễn Văn Sự  
  Quá trình học tập: Tốt nghiệp chuyên ngành Tưới tiêu Nông nghiệp trường Đại học Xây dựng, Sophia, Bun-ga-ri
  Vai trò hiện tại trong tổ chức: Nghiên cứu thực địa và điều phối các chương trình dịch vụ; Phó giám đốc CIRUM
  Kinh nghiệm làm việc: Trước đây làm tại bộ phận chiến lược của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD), Viện Qui hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP).
  Nhiều năm làm trưởng nhóm các dự án nghiên cứu, các dự án tái định cư trong nước và quốc tế, các dự án đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, các dự án phát triển nông thôn ở cấp huyện được tài trợ bởi EU, GEF, FAO, UNDP và các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác. 
  Làm việc với các dân tộc Arem, Ede, Bana, Jarai, Rơ Ngao, Xơ Đăng, H're, K'Tu, Vân Kiều, Pa Cô, Mã Liềng, Khùa, Ma Coong, Sách, Sinh Mun, Mông, ZDao, Tày, Nùng, Khơ Me, Thái, Lào từ năm 1985 ở Tây Nguyên, miền Trung Việt nam, các tỉnh phía Bắc và Tây Bắc Việt nam; Lào và Campuchia.
  Các mối quan tâm:  Quyền bình đẳng cho tất cả các dân tộc thiểu số Việt Nam; Bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc và Phát triển các sinh kế truyền thống gắn với rừng của các cộng đồng các dân tộc thiểu số.
  Email: nvsu@cirum.org
  Ông Phan Đình Nhã  
  Quá trình học tập: Tốt nghiệp Ngành Kỹ sư xây dựng/phát triển nông thôn tại trường Đại học Thiên Chúa giáo Louvain, vương quốc Bỉ và chứng nhận thạc sỹ ngành xây dựng/phát triển nông thôn.
  Vai trò hiện tại trong tổ chức: Quản lý mảng nghiên cứu và vận động chính sách.
  Kinh nghiệm làm việc: Nghiên cứu viên/chủ nhiệm đề tài dự án tại Viện quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp- Bộ NN&PTNT, Điều phối dự án của Liên hiệp hội các hội khoa học kĩ thuật Việt Nam (VUSTA), Chuyên gia ban Nghiên cứu, phân tích và vận động chính sách của Liên minh các tổ chức Viện CODE, Trung tâm CIRUM, Viện SPERI.
  Email: pdnha@cirum.org
  Ông Phạm Văn Dũng  
  Quá trình học tập:
  - Tốt nghiệp chuyên ngành Luật Tư pháp, Đại học Luật Hà Nội.
  - Thạc sỹ Nhân học, Đại học Waikato, New Zealand.
  Vị trí hiện tại ở tổ chức: Quản lý dự án
  Kinh nghiệm làm việc: Phát triển cộng đồng, viết dự án, theo dõi, đánh giá và báo cáo dự án; giới, tiết kiệm và tín dụng; nghiên cứu bản sắc văn hoá, luật tục; vận động vì quyền đất rừng của cộng đồng dân tộc thiểu số; đầu tư nông nghiệp xuyên biên giới có trách nhiệm; chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp.
  Các mối quan tâm: Tương tác giữa luật tục của dân tộc thiểu số và luật nhà nước.
  Email: pvdung@cirum.org
  Ông Nguyễn Bá Thẩm  
  Quá trình học tập: Tốt nghiệp ngành Phát triển Nông nghiệp và Khuyến nông, trường Đại học Nông nghiệp, Hà Nội  (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam)
  Vị trí hiện tại tại tổ chức: Quản lý dự án và Tư liệu hoá
  Kinh nghiệm làm việc: Phát triển cộng đồng; Quản lý dự án; Quay phim và biên tập phim.
  Các mối quan tâm: Làm việc với đồng bào các dân tộc thiểu số
  Email: nbtham@cirum.org

  Ông Bùi Tiến Dũng
   
  Quá trình học tập:
  - Tốt nghiệp chuyên ngành lâm nghiệp đô thị, trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.
  - Tốt nghiệp Thạc sỹ môi trường trong phát triển bền vững, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  Vị trí hiện tại ở tổ chức: Quản lý Chương trình Mạng lưới đất rừng và Chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc.
  Kinh nghiệm làm việc: Quy hoạch thiết kế hệ thống nông nghiệp bền vững, phối hợp thực hiện chương trình giao đất gắn với giao rừng cho cộng đồng, phát triển cộng đồng.
  Các mối quan tâm: Kỹ năng về đào tạo và nghiên cứu, khám phá du lịch trải nghiệm văn hóa các dân tộc.
  Email: btdung@cirum.org
   
  Bà Đinh Thị Ái  
  Quá trình học tập: Cử nhân Ngân hàng và Tài chính, Học viện Tài chính
  Vị trí hiện tại ở tổ chức: Kế toán
  Mối quan tâm: Các công việc phát triển
  Email: dtai@cirum.org                                                                                                                                    
  Ông Nguyễn Văn Dũng  
  Kinh nghiệm làm việc: Lái xe, hậu cần và làm vườn
  Các mối quan tâm: Các công việc phát triển
  Email: nvdung@cirum.org                                                                                                                                           
  Ông James Pilkington  
  Quá trình học tập: Thạc sỹ Kinh tế Chính trị của trường Đại học Sydney (Australia) và Thạc sỹ Quàn trị Kinh doanh trường Đại học Melbourne, Australia 
  Kinh nghiệm làm việc: Ông James có kinh nghiệm về quản lý tổ chức các tổ chức phi chính phủ và phát triển doanh nghiệp xã hội. Ông từng việc với các tổ chức bản địa miền bắc Australia. Trước khi tham gia CIRUM, ông đóng vai trò quản lý một số dự án phát triển quốc tế hoạt động trong lĩnh vực quản lý bền vững tài nguyên rừng 
  Các mối quan tâm: Kinh doanh nhằm bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hóa
  Vai trò hiện nay ở tổ chức: đưa ra các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp xã hội
  Email: james.p@cirum.org