Cirum
Giới thiệu
Nhân sự
Vùng hoạt động
Chương trình
Cùng hành động
Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Nhân Sự
Bà Trần Thị Hòa
 

Quá trình học tập: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ năm 1986. Chứng chỉ sau đại học về Chính sách Nông thôn và Lập kế hoạch Dự án, ISS, Hà Lan năm 2001

Kinh nghiệm làm việc: 4 năm phụ trách quan hệ quốc tế, Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo, 3 năm phụ trách chương trình trồng rừng của FAO Khu vực, bao gồm Lào, Thái Lan, Myanmar, Bhutan và Việt Nam, 5 năm làm phó giám đốc Vì Phụ nữ các dân tộc (TEW), 6 năm làm giám đốc CIRUM, 18 năm trong lĩnh vực quyền lợi đất và rừng cho các dân tộc thiểu số và phát triển cộng đồng; giảng viên về giới và quản lý kinh tế hộ; tạo điều kiện và thiết lập luật tục dựa vào việc quản lý rừng và bảo vệ cộng đồng dựa vào các tổ chức và lập mạng lưới ở cấp làng để ủng hộ và vận động hành lang.

Các mối quan tâm: Quyền sử dụng lâu dài đất rừng và quản lý rừng bền vững cho các dân tộc thiểu số

Vai trò hiện nay ở tổ chức: Điều phối viên nhóm hỗ trợ mạng lưới, giám đốc CIRUM, Điều phối viên Liên minh Chủ quyền Sinh kế (LISO)

Email: tthoa@cirum.org


Ông Nguyễn Văn Sự
  Quá trình học tập: Tốt nghiệp chuyên ngành Tưới tiêu Nông nghiệp trường Đại học Xây dựng, Sophia, Bun-ga-ri

Vai trò hiện tại trong tổ chức:  Nghiên cứu thực địa và điều phối các chương trình dịch vụ; Phó giám đốc CIRUM

Kinh nghiệm làm việc: Trước đây làm tại bộ phận chiến lược của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD), Viện Qui hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP).
 
Nhiều năm làm trưởng nhóm các dự án nghiên cứu, các dự án tái định cư trong nước và quốc tế, các dự án đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, các dự án phát triển nông thôn ở cấp huyện được tài trợ bởi EU, GEF, FAO, UNDP và các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác. 
Làm việc với các dân tộc Arem, Ede, Bana, Jarai, Rơ Ngao, Xơ Đăng, H're, K'Tu, Vân Kiều, Pa Cô, Mã Liềng, Khùa, Ma Coong, Sách, Sinh Mun, Mông, ZDao, Tày, Nùng, Khơ Me, Thái, Lào từ năm 1985 ở Tây Nguyên, miền Trung Việt nam, các tỉnh phía Bắc và Tây Bắc Việt nam; Lào và Campuchia.

Các mối quan tâm: Quyền bình đẳng cho tất cả các dân tộc Việt nam, quản lý rừng bền vững bởi các cộng đồng.

Email: nvsu@cirum.org

Ông Phan Đình Nhã
   
  Quá trình học tập: Tốt nghiệp Ngành Kỹ sư xây dựng/phát triển nông thôn tại trường Đại học Thiên Chúa giáo Louvain, vương quốc Bỉ và chứng nhận thạc sỹ ngành xây dựng/phát triển nông thôn.

Vai trò hiện tại trong tổ chức:  Quản lý mảng nghiên cứu và vận động chính sách.

Kinh nghiệm làm việc: Nghiên cứu viên/chủ nhiệm đề tài dự án tại Viện quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp- Bộ NN&PTNT, Điều phối dự án của Liên hiệp hội các hội khoa học kĩ thuật Việt Nam (VUSTA), Chuyên gia ban Nghiên cứu, phân tích và vận động chính sách của Liên minh các tổ chức Viện CODE, Trung tâm CIRUM, Viện SPERI.
 
Email: pdnha@cirum.org

Ông Phạm Văn Dũng
   
  Quá trình học tập:
- Tốt nghiệp chuyên ngành Luật Tư pháp, Đại học Luật Hà Nội.
- Thạc sỹ Nhân học, Đại học Waikato, New Zealand.

Vị trí hiện tại ở tổ chức: Cán bộ truyền thông và quan hệ quốc tế.

Kinh nghiệm làm việc: Phát triển cộng đồng, viết dự án, theo dõi, đánh giá và báo cáo dự án; giới, tiết kiệm và tín dụng; nghiên cứu bản sắc văn hoá, luật tục; vận động vì quyền đất rừng của cộng đồng dân tộc thiểu số; đầu tư nông nghiệp xuyên biên giới có trách nhiệm; chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Các mối quan tâm: Tương tác giữa luật tục của dân tộc thiểu số và luật nhà nước.
Email: pvdung@cirum.org

Ông Nguyễn Bá Thẩm
  Quá trình học tập: Tốt nghiệp ngành Phát triển Nông nghiệp và Khuyến nông, trường Đại học Nông nghiệp, Hà Nội

Vị trí hiện tại tại tổ chức: Quản lý dự án và Tư liệu hoá

Kinh nghiệm làm việc: Phát triển cộng đồng; Quản lý dự án; Quay phim và biên tập phim

Các mối quan tâm: Làm việc với các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, làm các video tự sự

Email: nbtham@cirum.org


Ông Bùi Tiến Dũng
  Quá trình học tập:
- Tốt nghiệp chuyên ngành lâm nghiệp đô thị, trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.
- Tốt nghiệp thạc sỹ môi trường trong phát triển bền vững, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vị trí hiện tại ở tổ chức: Quản lý Chương trình Mạng lưới đất rừng

Kinh nghiệm làm việc: Thiết kế và lập kế hoạch xây dựng các vườn ươm; sản xuất hữu cơ; Quản lý mô hình canh tác bền vững, giao đất giao rừng.

Các mối quan tâm: Kỹ năng về đào tạo và nghiên cứu

Email: btdung@cirum.org


Bà Phạm Bích Thủy
  Quá trình học tập: Tốt nghiệp Đại học Luật

Vị trí hiện tại ở tổ chức: Cán bộ kế toán (bán thời gian)

Kinh nghiệm làm việc: Quản lý hành chính

Mối quan tâm: Giúp đỡ thanh niên và các nhân viên mới

Email: pbthuy@cirum.orgBà Đinh Thị Ái
  Quá trình học tập: Ngân hàng và Tài chính, Học viện Tài chính

Vị trí hiện tại ở tổ chức: Kế toán

Mối quan tâm: Các công việc phát triển

Email: dtai@cirum.org 
 
   

Ông Nguyễn Văn Dũng    
 
Kinh nghiệm làm việc: Lái xe, hậu cần và làm vườn

Các mối quan tâm: Các công việc phát triển

Email: nvdung@cirum.org


In Bookmark and Share Quay lại
ĐỐI TÁC
Xem thêm CIRUM tại
facebook   youtube
Video
Giao đất gắn với giao rừng dựa vào cộng đồng tại xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
04-25-2018 - 04:04:00
Xem thêm video
TÀI LIỆU
Tư vấn góp ý Hồ sơ đề xuất sửa đổi Luật đất đai 2013
Tư vấn góp ý Hồ sơ đề xuất sửa đổi Luật đất đai 2013
Xem thêm tài liệu
NHÀ TÀI TRỢ
GIỚI THIỆU CÙNG HÀNH ĐỘNG
NHÂN SỰ VIDEOS
VÙNG HOẠT ĐỘNG TÀI LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TIN ẢNH