Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Nhân Sự

 • Bà Trần Thị Hòa - Giám đốc

  Quá trình học tập: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ năm 1986. Chứng chỉ sau đại học về Chính sách Nông thôn và Lập kế hoạch Dự án, ISS, Hà Lan năm 2001
  Kinh nghiệm làm việc: 4 năm phụ trách quan hệ quốc tế, Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo của Bộ Giáo Dục; 3 năm phụ trách chương trình trồng rừng của FAO Khu vực, bao gồm Lào, Thái Lan, Myanmar, Bhutan và Việt Nam; 5 năm làm phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Vì Phụ nữ các dân tộc (TEW); 9 năm làm giám đốc Trung tâm CIRUM, 18 năm trong lĩnh vực quyền sử dụng đất rừng cho các dân tộc thiểu số và phát triển cộng đồng; Đào tạo về giới và quản lý kinh tế hộ thông qua thành lập các nhóm sở thích về tiết kiệm – tín dụng; Thúc đẩy, hỗ trợ các mô hình quản lý rừng cộng đồng dựa vào luật tục; thúc đẩy thành lập và phát triển các tổ chức cộng đồng; xây dựng và phát triển mạng lưới đất rừng cấp làng bản để bảo vệ tài nguyên đất rừng; thúc đẩy các hoạt động thu nhập dưạ vào rừng cho cộng đồng thông qua các dự án nhỏ.
  Các mối quan tâm: Quyền sử dụng lâu dài đất rừng và quản lý rừng bền vững cho các dân tộc thiểu số; Nghiên cứu các chương trình phát triển có tác động đến các cộng đồng dân tộc thiểu số; doanh nghiệp xã hội và Mạng lưới.
  Email: tthoa@cirum.org


  Ông Nguyễn Văn Sự - Phó giám đốc Quản lý các chương trình thực địa

  Quá trình học tập: Tốt nghiệp chuyên ngành Tưới tiêu Nông nghiệp trường Đại học Xây dựng, Sophia, Bun-ga-ri
  Kinh nghiệm làm việc: Cán bộ làm việc tại bộ phận chiến lược của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD), Viện Qui hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP).
  Trưởng nhóm các dự án nghiên cứu, các dự án tái định cư trong nước và quốc tế, các dự án đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, các dự án phát triển nông thôn ở cấp huyện được tài trợ bởi EU, GEF, FAO, UNDP và các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác. 
  Làm việc với các dân tộc Arem, Ede, Bana, Jarai, Rơ Ngao, Xơ Đăng, H're, K'Tu, Vân Kiều, Pa Cô, Mã Liềng, Khùa, Ma Coong, Sách, Sinh Mun, Mông, ZDao, Tày, Nùng, Khơ Me, Thái, Lào từ năm 1985 ở Tây Nguyên, miền Trung Việt Nam, các tỉnh phía Bắc và Tây Bắc Việt Nam; Lào và Campuchia.
  Các mối quan tâm:  Quyền bình đẳng cho tất cả các dân tộc thiểu số Việt Nam; Bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc và Phát triển các sinh kế truyền thống gắn với rừng của các cộng đồng các dân tộc thiểu số.
  Email: nvsu@cirum.org

  Ông Phan Đình Nhã - Nghiên cứu và Vận động chính sách

  Quá trình học tập: Tốt nghiệp Ngành Kỹ sư xây dựng & Phát triển nông thôn tại trường Đại học Thiên Chúa giáo Louvain, vương quốc Bỉ và Thạc sỹ ngành xây dựng/phát triển nông thôn.
  Kinh nghiệm làm việc: Nghiên cứu viên/chủ nhiệm đề tài dự án tại Viện quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp - Bộ NN&PTNT; Điều phối dự án của Liên hiệp hội các hội khoa học kĩ thuật Việt Nam (VUSTA), Chuyên gia ban Nghiên cứu, phân tích và vận động chính sách của Liên minh các tổ chức Viện CODE, Trung tâm CIRUM, Viện SPERI.
  Email: pdnha@cirum.org

  Ông Phạm Văn Dũng - Quản lý chương trình Hợp tác vùng

  Quá trình học tập:
  - Tốt nghiệp chuyên ngành Luật Tư pháp, Đại học Luật Hà Nội.
  - Thạc sỹ Nhân học, Đại học Waikato, New Zealand.
  Kinh nghiệm làm việc: Phát triển cộng đồng; Viết dự án, Theo dõi, đánh giá và báo cáo dự án; Giới, tiết kiệm và tín dụng; Nghiên cứu bản sắc văn hoá, luật tục; Vận động vì quyền đất rừng của cộng đồng dân tộc thiểu số; Đầu tư nông nghiệp xuyên biên giới có trách nhiệm; Chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp.
  Các mối quan tâm: Tương tác giữa luật tục của dân tộc thiểu số và luật nhà nước.
  Email: pvdung@cirum.org
     

  Bà Đinh Thị Ái - Kế toán

  Quá trình học tập: Cử nhân Ngân hàng và Tài chính, Học viện Tài chính
  Mối quan tâm: Các công việc phát triển
  Email: dtai@cirum.org                                                                                                                                    

  Ông Nguyễn Văn Dũng - Lái xe, hậu cần

  Kinh nghiệm làm việc: Lái xe, hậu cần và làm vườn
  Các mối quan tâm: Các công việc phát triển
  Email: nvdung@cirum.org                                                                                                                                           

  Bà Susan Black - Cố vấn về Phát triển Doanh nghiệp Xã hội và Du lịch.

  Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Trị liệu chuyên nghiệp và Thạc sĩ Phúc lợi xã hội, Quản trị và Kế hoạch, Đại học Queensland.
  Chứng chỉ 4 Huấn luyện viên & Giám sát tại nơi làm việc.
  Kinh nghiệm làm việc:
  Ở Úc, Susan từng làm Giám đốc Nhà nước cho Oxfam cũng như có vai trò quản lý một dự án cải cách thể chế, Giám đốc một tổ chức phát triển cộng đồng địa phương; một doanh nghiệp xã hội khởi nghiệp và thành lập Trung tâm doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Úc.
  Susan cũng đã tham vấn nhiều dự án cho Hội Mạo hiểm Úc, hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội bản địa và không bản địa và thu thập bằng chứng về tác động tập thể và chia sẻ giá trị chung ở Úc.
  Trong ba năm qua, Susan đã làm việc trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp xã hội ở Myanmar thông qua ActionAid.
  Giữ vị trí tại các Ban: Oxfam Australia, Trung tâm khu dân cư vịnh Deception, Hội đồng dịch vụ xã hội Queensland (QCOSS); Trung tâm nghệ thuật đa văn hóa dân tộc Brisbane (BEMAC).
  Sở thích: Du lịch, tình nguyện và trải nghiệm các nền văn hóa, tất cả chủ đề phát triển cộng đồng & doanh nghiệp xã hội.
  Email: susan@cirum.org