VIDEOS
Giao đất gắn với giao rừng dựa vào cộng đồng tại xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
04-25-2018 - 04:04:00
Mô hình trồng Đót vừa tạo thu nhập, vừa bảo vệ rừng của phụ nữ Vân Kiều
04-09-2018 - 03:04:12
Phương pháp luận tiếp cận GĐGR dựa vào cộng đồng ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
04-05-2018 - 05:04:20
Trải nghiệm văn hóa các cộng đồng dân tộc Tây Bắc
04-05-2018 - 05:04:35
Rừng Thiêng trong tâm thức của đồng bào dân tộc thiểu số
01-25-2018 - 10:01:53
Mô hình chăn nuôi gà bản địa theo hướng Nông nghiệp sinh thái
10-05-2017 - 01:10:44
Rừng của Bản, rừng của Buôn làng.10 phút. Phụ đề
10-04-2017 - 08:10:40
Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng
09-29-2017 - 10:09:17
Rừng của Bản, rừng của Buôn làng (Phần 3)-Traditional Forests of Ethnic Minority Villagers(P3)-CIRUM
09-11-2017 - 10:09:09
Rừng của Bản, rừng của Buôn làng (Phần 2)-Traditional Forests of Ethnic Minority Villagers(P2)-CIRUM
09-11-2017 - 10:09:28
Rừng của Bản, rừng của Buôn làng (Phần1)-Traditional Forests of Ethnic Minority Villagers (P1)
09-11-2017 - 10:09:00
Giữ xanh rừng Tây Nguyên- Keep the Forests Green in Central Highland - CIRUM
09-11-2017 - 10:09:40
Hội đồng Dân tộc giám sát việc giao đất, giao rừng tại Nghệ An | Thời Sự | THQHVN
09-11-2017 - 10:09:45
Giá trị sinh thái của Sa nhân tím Sải Duần
03-16-2017 - 11:03:01
Cuộc sống khó khăn sau tái định cư của người dân Bản Pang
11-11-2016 - 09:11:45
Giá trị của cây Sa nhân tím Sải Duần (Lào Cai)
11-11-2016 - 09:11:03
Trở lại
ĐỐI TÁC
Xem thêm CIRUM tại
facebook   youtube
NHÀ TÀI TRỢ
GIỚI THIỆU CÙNG HÀNH ĐỘNG
NHÂN SỰ VIDEOS
VÙNG HOẠT ĐỘNG TÀI LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TIN ẢNH