Cirum
Giới thiệu
Nhân sự
Vùng hoạt động
Chương trình
Cùng hành động
Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chương trình
Trung tâm Tiếp cận Tri thức và Chuyên môn (CAKE)

Trung tâm Tiếp cận Tri thức và Chuyên môn (Viết tắt tiếng Anh là CAKE) tập trung vào tư liệu hóa tri thức bản địa về sử dụng và quản lý đất rừng ở vùng núi.

CAKE được được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu của người dân tộc thiểu số, các nhà nghiên cứu, các nhà lập định chính sách, các cơ quan truyền thông, các tổ chức xã hội dân sự, các cá nhân, luật sư, .v..v.... những người thực sự quan tâm đến quyền lời của các cộng đồng dân tộc thiểu số sống gắn với rừng. Quá trình phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa đang ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa truyền thống do các cộng đồng dân tộc thiểu số xây dựng và thực hành hàng trăm năm.


CAKE là nguồn sản phẩm thông tin và tri thức do Liên minh xây dựng trong quá trình cùng sống, làm việc gần gũi với các dân tộc thiểu số ở nhiều vùng Việt Nam và tiểu vùng Mê-Kông từ năm 1991Chúng tôi xin giới thiệu danh mục các tài liệu hiện có ở trong CAKE. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực về vấn đề quyền quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng và đất rừng trên cơ sở tôn trọng các giá trị luật tục, kiến thức bản địa và văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân tộc thiểu số. Quý vị quan tâm đến tài liệu xin vui lòng liên hệ: bà Trần Thị Hòa, địa chỉ email: tthoa@cirum.org

In Bookmark and Share Quay lại
Chương trình khác
NHÀ TÀI TRỢ
GIỚI THIỆU CÙNG HÀNH ĐỘNG
NHÂN SỰ VIDEOS
VÙNG HOẠT ĐỘNG TÀI LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TIN ẢNH