Cirum
Giới thiệu
Nhân sự
Vùng hoạt động
Chương trình
Cùng hành động
Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Cùng Hành Động
CIRUM quan tâm đến các nhà chuyên môn có khả năng làm việc tình nguyện với chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi mong nhận được thông tin từ các giáo viên tiếng Anh người có khả năng dạy viết báo cáo hay viết kịch bản, có kỹ năng nghiên cứu, quản lý kiến thức và kỹ năng làm cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn quan tâm và có khả năng tự chi phí cho chuyến đi của mình, xin hãy gửi CV tóm tắt và thư đến Trần Thị Hòa,http://info@cirum.org
In Bookmark and Share Quay lại
ĐỐI TÁC
Xem thêm CIRUM tại
facebook   youtube
Video
Rừng Thiêng trong tâm thức của đồng bào dân tộc thiểu số
01-25-2018 - 10:01:53
Xem thêm video
TÀI LIỆU
Mô hình giải quyết chồng chéo đất rừng dựa vào cộng đồng tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Mô hình giải quyết chồng chéo đất rừng dựa vào cộng đồng tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Xem thêm tài liệu
NHÀ TÀI TRỢ
GIỚI THIỆU CÙNG HÀNH ĐỘNG
NHÂN SỰ VIDEOS
VÙNG HOẠT ĐỘNG TÀI LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TIN ẢNH