Cirum
Giới thiệu
Nhân sự
Vùng hoạt động
Chương trình
Cùng hành động
Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chương trình
Truyền thông cho Cộng đồng

Chỉ có người dân mới nói lên đầy đủ và trung thực những bức xúc cũng như mong đợi của chính họ về cuộc sống và thực trạng quản lý và sử dụng các dạng tài nguyên gắn với sinh kế của họ.
Để hỗ trợ cho tiếng nói đó có tác động thực sự đến các thành phần liên quan trong xã hội, CIRUM có chiến lược hỗ trợ người dân tăng cường năng lực, tính tự tin, tự chủ và kỹ năng chia sẻ cũng như đưa ra các sáng kiến và giải pháp của họ thông qua các cuộc tập huấn và chia sẻ về kỹ thuật xây dựng các câu chuyện, chuyển thể thành kịch bản và thực hiện các đoạn phim do chính họ thực hiện. Các câu chuyện được hình thành chung quanh các chủ đề quản lý rừng và đất lâm nghiệp, hoạt động xóa đói giảm nghèo, các mô hình quản lý môi trường sống nông thôn, những hoạt động văn hóa truyền thống gắn với các hoạt động phát triển, những tác động của biến đổi khí hậu.

Chương trình truyền thông theo đuổi các mục tiêu:

  • Có được các sản phẩm là các phóng sự và các phim ngắn được sử dụng làm bằng chứng để nâng cao nhận thức cộng đồng trong quản lý và sử dụng tài nguyên và phục vụ vận động chính sách trên cơ sở tổ chức các khóa tập huấn và chia sẻ kỹ năng sử dụng các thiết bị thông dụng;
  • Có được mạng lưới thanh niên trẻ (nam và nữ) người dân tộc thiểu số tại vùng dự án hiểu được và thực hành được các kĩ thuật quay phim, chụp ảnh để có thể tạo các sản phẩm và chia sẻ với cộng đồng trong và ngoài địa phương trên phương tiện Internet;


 

Chương trình hoạt động Mảng truyền thông cộng đồng 2016-2018

  • Triển khai các cuộc tập huấn kỹ năng truyền thông cộng đồng thông qua sử dụng Ipad và máy tính cho thanh niên trẻ người dân tộc trên các vùng Phía Bắc, Miền trung và Tây Nguyên nhằm tạo điều kiện để họ có thể tự chia sẻ thông tin và bài học kinh nghiệm trong quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng gắn với sinh kế cộng đồng cũng như phản ánh những tâm tư nguyện vọng của họ trong cuộc sống;
  • Kết nối các sản phẩm truyền thông gồm các video, câu chuyện liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của cộng đồng với các trang điện tử của Trung tâm CIRUM và LandNet nhằm tăng cường liên kết và chia sẻ thông tin như những bằng chứng phục vụ vận động chính sách liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp;
  • Xây dựng các bài giảng và các nghiên cứu bằng Video phục vụ đào tạo các kỹ năng mềm, các kiến thức phát triển nông lâm, quản lý và bảo vệ rừng bền vững gắn với sinh kế của người dân cho đồng bào dân tộc và các thế hệ trẻ của họ
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Quản lý chươn trình ông Nguyễn Bá Thẩm, email: nbtham@cirum.org
In Bookmark and Share Quay lại
Chương trình khác
NHÀ TÀI TRỢ
GIỚI THIỆU CÙNG HÀNH ĐỘNG
NHÂN SỰ VIDEOS
VÙNG HOẠT ĐỘNG TÀI LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TIN ẢNH