Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Chi tiết thông tin

Quản lý rừng truyền thống: Từ thực tiễn đến chính sách
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: 2017
Trang: 225
Người đăng: Hồng Đức
Từ khóa: Cộng đồng, đất rừng, truyền thống, quản lý, chính sách, luật bảo vệ và phát triển rừng, luật lâm nghiệp
Tóm tắt:
Để có cơ sở và bằng chứng thực tiễn tham gia tư vấn góp ý sửa đổi Luật BV&PTR 2004, Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á – Việt Nam (CIRUM) hợp tác với liên minh LISO, Mạng lưới bảo vệ rừng (LANDNET), và một số đối tác đã thực hiện nghiên cứu, tư liệu hoá các mô hình về “Quyền quản lý, sử dụng và bảo vệ đất, rừng của làng bản, đại diện cho các vùng sinh thái Việt Nam” từ năm 2014 - 2017. Các mô hình này được hỗ trợ từ các nhà tài trợ: ICCO, Brot, CARE, Mcknight Foundation, và CCFD.
Trung tâm CIRUM xin được công bố tài liệu này để chia sẻ cùng các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, các tổ chức phát triển và bạn đọc, tham khảo.
 
Mời quý vị xem chi tiết và tải Tài liệu tại đây
Print Bookmark and Share Back