Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Chi tiết thông tin

Báo cáo tiềm năng du lịch Y Tý - Lào Cai
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: 2018
Trang: 56
Người đăng: CIRUM
Từ khóa:
Tóm tắt:
Được sự đồng thuận của UBND huyện Bát Xát, Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á – Việt Nam (gọi tắt là Trung tâm CIRUM) cùng các đơn vị chức năng liên quan của xã Y Tý (Ban Văn hóa xã Y Tý, Trạm kiểm lâm) và đại diện người dân các dân tộc ở một số thôn bản đã triển khai nghiên cứu tìm hiểu tiềm năng du lịch văn hóa, cảnh quan sinh thái ở xã Y Tý nhằm góp phần tư vấn cho UBND huyện Bát Xát và xã Y Tý phát triển kế hoạch, quy hoạch du lịch văn hóa, sinh thái ở Y Tý nói riêng và huyện Bát Xát nói chung theo chỉ đạo của Tỉnh Ủy tỉnh Lào Cai số 148-CTr/TU ngày 28 tháng 7 năm 2017. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về giá trị văn hoá bản địa và nguồn tài nguyên thiên nhiên - là những tài sản vô giá của cộng đồng cần được bảo vệ và phát huy hiệu quả trong bối cảnh hiện đại hoá và công nghiệp hoá.
Báo cáo này sẽ tập trung chủ yếu vào các tiềm năng du lịch ở Y Tý, dân tộc Hà Nhì và một số các khuyến nghị về Mô hình du lịch văn hoá - sinh thái bền vững tại địa phương.
Chi tiết tài liệu xem tại đây
Print Bookmark and Share Back