Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT
europa.eu
Theo Hiến pháp năm 2013, người dân các dân tộc Việt Nam được quyền tham gia quản lý xã hội và quy định chi tiết tại Pháp lệnh dân chủ ở xã phường, thị trấn 2007 và Nghị định 84/2016/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư; Luật ban hành quy phạm pháp luật 2015; Luật tiếp cận thông tin 2016; Luật bảo vệ môi trường 2015; Luật quy hoạch 2017; Luật Đất Đai 2013; Luật lâm nghiệp 2017… về quyền được biết thông tin, quyền được cung cấp thông tin và  yêu cầu giải trình, quyền được hỏi ý kiến, quyền được bàn bạc thảo luận, quyền được tham gia, quyền được quyết định khi có đóng góp của mình, quyền giám sát trong quá trình xây dựng chính sách và các chương trình dự án phát triển liên quan trên địa bàn.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Cần có giải pháp căn cơ về đất ở, đất sản xuất

Ngày đăng: 19/07/2019

(quochoi.vn) Nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về giải quyết đất ở, đất sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong buổi làm việc sáng ngày 28/6 giữa Đoàn giám sát ...

Chi tiết

Cảnh báo nhiều dân tộc thiểu số đang mất dần bản săc văn hóa dân tộc

Ngày đăng: 19/07/2019

(quochoi.vn) Chiều ngày 27/6, trong buổi làm việc giữa Đoàn Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội "Về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu ...

Chi tiết

Lễ cúng rừng Nào Lồng truyền thống của người H’Mông tại Si Ma Cai, Lào Cai

Ngày đăng: 10/07/2019

Hàng năm, cứ đến ngày Thìn tháng 6 âm lịch cộng đồng 2 thôn Sản Sín Pao và Sản Chúng, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai lại tổ chức Lễ cúng rừng Nào Lồng (rừng thiêng) ...

Chi tiết

Hội đồng CIRUM họp đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 02/07/2019

Ngày 30 tháng 6 năm 2019, Hội đồng Trung tâm CIRUM tổ chức cuộc đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và định hướng chiến lược hoạt động những năm tới của Trung tâm tại ...

Chi tiết