Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT
Theo Hiến pháp năm 2013, người dân các dân tộc Việt Nam được quyền tham gia quản lý xã hội và quy định chi tiết tại Pháp lệnh dân chủ ở xã phường, thị trấn 2007 và Nghị định 84/2016/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư; Luật ban hành quy phạm pháp luật 2015; Luật tiếp cận thông tin 2016; Luật bảo vệ môi trường 2015; Luật quy hoạch 2017; Luật Đất Đai 2013; Luật lâm nghiệp 2017… về quyền được biết thông tin, quyền được cung cấp thông tin và  yêu cầu giải trình, quyền được hỏi ý kiến, quyền được bàn bạc thảo luận, quyền được tham gia, quyền được quyết định khi có đóng góp của mình, quyền giám sát trong quá trình xây dựng chính sách và các chương trình dự án phát triển liên quan trên địa bàn.

HEPA: Nơi hẹn gặp của các thành viên LandNet

Ngày đăng: 03/07/2020

Từ ngày 27-28/6/2020, một cuộc Hội thảo tập huấn về phát huy luật tục và tri thức địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học dành cho 16 thành viên Mạng lưới Đất rừng (LandNet) ...

Chi tiết

Nâng cao tỉ lệ nở bằng lò ấp trứng do chị em phụ nữ dân tộc Nùng vận hành

Ngày đăng: 07/05/2020

63% là tỉ lệ vịt nở từ lần ấp thứ 2 mà nhóm phụ nữ dân tộc Nùng vận hành lò ấp trứng trong tháng 3 năm 2020 nhằm nhân giống bảo tồn, phát triển giống Vịt Sín Chéng và ...

Chi tiết

Phát triển rừng sau khi được giao - Tạo sinh kế bền vững của anh Hà Văn Châu

Ngày đăng: 04/05/2020

Sau gần 10 năm giao đất giao rừng, nền kinh tế của xã Bắc Lãng đã chuyển hướng nhanh chóng với trọng tâm là kinh tế lâm nghiệp. Người dân đã yên tâm bảo vệ rừng ...

Chi tiết

Làm gì để cộng đồng thực sự thành chủ rừng, được hưởng lợi từ rừng?

Ngày đăng: 12/02/2020

(baomoi.comLuật Lâm nghiệp 2017 được Quốc hội thông qua, có hiệu lực ...

Chi tiết