TIN MỚI NHẤT
Lần đầu tiên cộng đồng người Mông ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai được cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất rừng lâu dài
Lần đầu tiên cộng đồng người Mông ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai được cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất rừng lâu dài
Ngày 29 tháng 3 năm 2018, tại hội trường UBND xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã diễn ra “Hội nghị tổng kết giao đất giao rừng và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng” cho các cộng đồng dân cư thôn. Tham gia hội nghị có  40 đại biểu đại điện cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, UBND huyện, phòng TNMT, Hạt Kiểm lâm, Ban QLRPH Mường Khương, chuyên viên UBND xã Cao Sơn, trạm kiểm lâm cụm xã Cao Sơn, đại diện cộng đồng thuộc 8 thôn bản tại xã Cao Sơn và Trung tâm CIRUM.
 
Mời tham gia nghiên cứu: "Hậu tái định cư thuỷ điện ở xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum"
Tổng kết dự án trồng Đót do phụ nữ Vân Kiều thực hiện tại bản Khe Cát, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
SỰ KIỆN
Bảo đảm quyền đất, rừng của đồng bào theo tinh thần Luật Lâm nghiệp
Bảo đảm quyền đất, rừng của đồng bào theo tinh thần Luật Lâm nghiệp
Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 mới được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017 đã quy định rõ việc bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư sinh sống phụ thuộc vào rừng được giao rừng gắn với giao đất để sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp. Tuy nhiên, để quy định này đi vào thực tế cuộc sống, thì Mạng lưới Đất rừng (LandNet) cần tiếp tục cùng với CIRUM và xã hội dân sự vận động trên thực tiễn, tiếp tục phát triển các mô hình bảo vệ, phát triển rừng cộng đồng, và góp ý vào các văn bản dưới luật. 
HỘI THẢO QUỐC GIA: Về việc thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2016
[daibieunhandan.vn] Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội thảo về giao đất, giao rừng
ĐỐI TÁC
Videos
Giao đất gắn với giao rừng dựa vào cộng đồng tại xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
04-25-2018 - 04:04:00
Xem thêm video
Tài liệu
Kết quả bước đầu thí điểm mô hình  “Chia sẻ lợi ích giữa vườn quốc gia Chư Mom Ray và  cộng đồng”
Kết quả bước đầu thí điểm mô hình “Chia sẻ lợi ích giữa vườn quốc gia Chư Mom Ray và cộng đồng”
Xem thêm tài liệu
CHỨNG NHẬN
Xem thêm CIRUM tại
facebook   youtube
NHÀ TÀI TRỢ
GIỚI THIỆU CÙNG HÀNH ĐỘNG
NHÂN SỰ VIDEOS
VÙNG HOẠT ĐỘNG TÀI LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TIN ẢNH