Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT
europa.eu
Theo Hiến pháp năm 2013, người dân các dân tộc Việt Nam được quyền tham gia quản lý xã hội và quy định chi tiết tại Pháp lệnh dân chủ ở xã phường, thị trấn 2007 và Nghị định 84/2016/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư; Luật ban hành quy phạm pháp luật 2015; Luật tiếp cận thông tin 2016; Luật bảo vệ môi trường 2015; Luật quy hoạch 2017; Luật Đất Đai 2013; Luật lâm nghiệp 2017… về quyền được biết thông tin, quyền được cung cấp thông tin và  yêu cầu giải trình, quyền được hỏi ý kiến, quyền được bàn bạc thảo luận, quyền được tham gia, quyền được quyết định khi có đóng góp của mình, quyền giám sát trong quá trình xây dựng chính sách và các chương trình dự án phát triển liên quan trên địa bàn.
Khi dự án về làng

Khi dự án về làng

10-04-2018 - 03:10:54

Hiệu quả Giao đất giao rừng ở Bát Xát

Ngày đăng: 17/10/2018

(Kiểm lâm Lào Cai) - Việc thực hiện chính sách giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bát Xát đã ...

Chi tiết

Khảo sát tiềm năng du lịch Văn hóa - Sinh thái tại huyện Sa Thầy

Ngày đăng: 12/10/2018

(LHH Kon Tum) - Thực hiện Công văn số 1746/UBND-KGVX, ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương phối hợp thực hiện “Chương ...

Chi tiết

Hướng tới một bức tranh đầy đủ và chân thực về các loại rừng tự nhiên tại xã Sín Chéng

Ngày đăng: 02/10/2018

Ngay sau khi nghiên cứu cơ sở, CIRUM tiếp tục hợp tác với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, Ủy Ban nhân dân huyện Si Ma Cai bước vào giai đoạn rà soát trên thực địa tại xã Sín ...

Chi tiết

Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum: Khi dân thôn tự làm chủ rừng

Ngày đăng: 21/09/2018

Đến nay, cuộc sống của bà con đã có nhiều thay đổi. Rừng được bảo vệ nghiêm ngặt hơn nhờ chính các thành viên trong 2 thôn. Việc trồng sâm ngọc linh gắn với quản lý bảo ...

Chi tiết