TIN MỚI NHẤT
Mời tham gia nghiên cứu:
Mời tham gia nghiên cứu: "Hậu tái định cư thuỷ điện ở xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum"
Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM) là tổ chức phi lợi nhuận, sẽ tiến hành nghiên cứu hành động về “Hậu tái định cư thuỷ điện ở xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum” trong tháng 4/2018. Mục đích của nghiên cứu là .....
Tổng kết dự án trồng Đót do phụ nữ Vân Kiều thực hiện tại bản Khe Cát, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Chuyện bà Lương Thị Thích với dự án phát triển sinh kế dưới tán rừng tại xã Đồng Văn
SỰ KIỆN
Bảo đảm quyền đất, rừng của đồng bào theo tinh thần Luật Lâm nghiệp
Bảo đảm quyền đất, rừng của đồng bào theo tinh thần Luật Lâm nghiệp
Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 mới được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017 đã quy định rõ việc bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư sinh sống phụ thuộc vào rừng được giao rừng gắn với giao đất để sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp. Tuy nhiên, để quy định này đi vào thực tế cuộc sống, thì Mạng lưới Đất rừng (LandNet) cần tiếp tục cùng với CIRUM và xã hội dân sự vận động trên thực tiễn, tiếp tục phát triển các mô hình bảo vệ, phát triển rừng cộng đồng, và góp ý vào các văn bản dưới luật. 
HỘI THẢO QUỐC GIA: Về việc thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2016
[daibieunhandan.vn] Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội thảo về giao đất, giao rừng
ĐỐI TÁC
Videos
Rừng Thiêng trong tâm thức của đồng bào dân tộc thiểu số
01-25-2018 - 10:01:53
Xem thêm video
Tài liệu
Mô hình giải quyết chồng chéo đất rừng dựa vào cộng đồng tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Mô hình giải quyết chồng chéo đất rừng dựa vào cộng đồng tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Xem thêm tài liệu
CHỨNG NHẬN
Xem thêm CIRUM tại
facebook   youtube
NHÀ TÀI TRỢ
GIỚI THIỆU CÙNG HÀNH ĐỘNG
NHÂN SỰ VIDEOS
VÙNG HOẠT ĐỘNG TÀI LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TIN ẢNH