Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT
europa.eu
Theo Hiến pháp năm 2013, người dân các dân tộc Việt Nam được quyền tham gia quản lý xã hội và quy định chi tiết tại Pháp lệnh dân chủ ở xã phường, thị trấn 2007 và Nghị định 84/2016/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư; Luật ban hành quy phạm pháp luật 2015; Luật tiếp cận thông tin 2016; Luật bảo vệ môi trường 2015; Luật quy hoạch 2017; Luật Đất Đai 2013; Luật lâm nghiệp 2017… về quyền được biết thông tin, quyền được cung cấp thông tin và  yêu cầu giải trình, quyền được hỏi ý kiến, quyền được bàn bạc thảo luận, quyền được tham gia, quyền được quyết định khi có đóng góp của mình, quyền giám sát trong quá trình xây dựng chính sách và các chương trình dự án phát triển liên quan trên địa bàn.

Thực hiện chính sách lâm nghiệp còn thiếu đồng bộ

Ngày đăng: 04/05/2019

LCĐT - Đó là vấn đề được các đại biểu chỉ ra tại Hội thảo kết quả và bất cập trong thực hiện chính sách lâm nghiệp do Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm ...

Chi tiết

Quế Phong: Tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng cho cộng đồng dân cư thôn bản xã Đồng Văn

Ngày đăng: 04/05/2019

Kon Tum: Hiệu quả của Chương trình hỗ trợ giao đất, giao rừng

Ngày đăng: 04/05/2019

(vusta.vn) Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Viện CODE, Trung tâm CIRUM tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương ...

Chi tiết

Để giúp đồng bào giữ đất rừng tốt hơn

Ngày đăng: 04/05/2019

(nhandan.com.vn) Từ việc được hỗ trợ năng lực phát huy các quyền về tiếp cận quản lý đất đai sản xuất và đất rừng, cộng đồng các dân ...

Chi tiết