Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT
Theo Hiến pháp năm 2013, người dân các dân tộc Việt Nam được quyền tham gia quản lý xã hội và quy định chi tiết tại Pháp lệnh dân chủ ở xã phường, thị trấn 2007 và Nghị định 84/2016/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư; Luật ban hành quy phạm pháp luật 2015; Luật tiếp cận thông tin 2016; Luật bảo vệ môi trường 2015; Luật quy hoạch 2017; Luật Đất Đai 2013; Luật lâm nghiệp 2017… về quyền được biết thông tin, quyền được cung cấp thông tin và  yêu cầu giải trình, quyền được hỏi ý kiến, quyền được bàn bạc thảo luận, quyền được tham gia, quyền được quyết định khi có đóng góp của mình, quyền giám sát trong quá trình xây dựng chính sách và các chương trình dự án phát triển liên quan trên địa bàn.

Khảo sát tiềm năng du lịch cộng đồng ở xã Phìn Ngan

Ngày đăng: 02/07/2022

Để đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ du lịch ở Sải Duần nói riêng và xã Phìn Ngan nói chung, hướng tới cải thiện chất lượng du lịch sinh thái do cộng đồng làm chủ, một ...

Chi tiết

Khảo sát rừng và tri thức thuốc tắm của người Dao Đỏ thôn Sải Duần

Ngày đăng: 17/06/2022

Trong tháng 4 và tháng 6/2022, Trung tâm CIRUM đã tiến hành hai đợt khảo sát rừng và tìm hiểu tri thức thuốc nam, đặc biệt là thuốc tắm của người Dao Đỏ tại thôn Sải Duần, ...

Chi tiết

Các thôn bản ở xã Sín Chéng được nhận quyền sử dụng đất rừng

Ngày đăng: 23/06/2021

Sau hơn 2 năm nỗ lực thí điểm rà soát các loại rừng và giải quyết các bất cập, chính quyền địa phương đã hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...

Chi tiết

Hoàn thành rà soát diện tích rừng tự nhiên và quy hoạch rừng tại xã Sín Chéng, Si Ma Cai, Lào Cai

Ngày đăng: 26/10/2020

Trong tháng 10/2020, đại diện Trung tâm CIRUM vừa có chuyến làm việc với các đối tác ở ...

Chi tiết