TIN MỚI NHẤT
(http://tongcuclamnghiep.gov.vn) - Truy cập thông tin, dữ liệu Tài nguyên rừng
(http://tongcuclamnghiep.gov.vn) - Truy cập thông tin, dữ liệu Tài nguyên rừng

Thông báo về việc truy cập thông tin, dữ liệu Tài nguyên rừng

Phụ nữ Xê Đăng và dân làng Tu Mơ Rông phát triển sinh kế dưới tán rừng
Một ngày với Cộng đồng Đắc Chum 1 và Dự án phát triển sinh kế dưới tán rừng
SỰ KIỆN
Bảo đảm quyền đất, rừng của đồng bào theo tinh thần Luật Lâm nghiệp
Bảo đảm quyền đất, rừng của đồng bào theo tinh thần Luật Lâm nghiệp
Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 mới được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017 đã quy định rõ việc bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư sinh sống phụ thuộc vào rừng được giao rừng gắn với giao đất để sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp. Tuy nhiên, để quy định này đi vào thực tế cuộc sống, thì Mạng lưới Đất rừng (LandNet) cần tiếp tục cùng với CIRUM và xã hội dân sự vận động trên thực tiễn, tiếp tục phát triển các mô hình bảo vệ, phát triển rừng cộng đồng, và góp ý vào các văn bản dưới luật. 
HỘI THẢO QUỐC GIA: Về việc thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2016
[daibieunhandan.vn] Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội thảo về giao đất, giao rừng
ĐỐI TÁC
Videos
Giao đất gắn với giao rừng dựa vào cộng đồng tại xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
04-25-2018 - 04:04:00
Xem thêm video
Tài liệu
Tư vấn góp ý Hồ sơ đề xuất sửa đổi Luật đất đai 2013
Tư vấn góp ý Hồ sơ đề xuất sửa đổi Luật đất đai 2013
Xem thêm tài liệu
CHỨNG NHẬN
Xem thêm CIRUM tại
facebook   youtube
NHÀ TÀI TRỢ
GIỚI THIỆU CÙNG HÀNH ĐỘNG
NHÂN SỰ VIDEOS
VÙNG HOẠT ĐỘNG TÀI LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TIN ẢNH