Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Tin tức

Chúc mừng thành công vận động chính sách đất rừng cho các DTTS

 • Kính gửi tất cả các quý vị,
  Chúng tôi hân hạnh được thông báo tới quý vị: quá trình vận động chính sách của chúng tôi đã thành công. Luật Lâm nghiệp mới được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017 đã công nhận các quyền của các cộng đồng DTTS đối với đất rừng truyền thống. CIRUM/LandNet/LISO, với sự hỗ trợ tích cực của EU, ICCO, BftW, Mcknight Foundation, CARE International in Vietnam và CCFD, đã vận động thành công các quyền mới như sau:
  1. Cộng đồng các dân tộc thiểu số được chính thức công nhận là chủ rừng[1] (Luật trước đây chưa ghi nhận điều này). Theo đó, cộng đồng các dân tộc thiểu số có các quyền giống như những chủ rừng khác (thí dụ, các tổ chức nhà nước, công ty lâm nghiệp/ công ty tư nhân);  
  2. Cộng đồng các dân tộc thiểu số được Nhà nước bảo đảm kinh phí bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; được giao và được chi trả dịch vụ môi trường rừng[2], được thực hành văn hoá, tín ngưỡng gắn với rừng[3], được tổ chức, hợp  tác kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng[4],  được hướng dẫn sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp, canh tác dưới tán rừng, chăn thả gia súc theo Quy chế quản lý rừng; được hỗ trợ phát triển kinh tế rừng, hỗ trợ  phục hồi rừng bằng cây lâm nghiệp bản địa[5], được sở hữu cây trồng, vật nuôi, tài sản khác trên đất trồng rừng do chủ rừng tự đầu tư [6].
  3. Các khu rừng truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số (rừng tín ngưỡng, rừng bảo vệ nguồn nước) được công nhận chính thức là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và được giao cho cộng đồng quản lý và bảo vệ hợp pháp[7]. Theo đó, cộng đồng dân tộc thiểu số có đầy đủ quyền tiếp cận và kiểm soát rừng truyền thống của mình[8].
  4. Các cộng đồng và hộ gia đình dân tộc thiểu số có quyền tham gia các hoạt động lâm nghiệp (quy hoạch quản lý rừng, giao đất giao rừng, v.v...) để tăng cường tính minh bạch và bình đẳng giới[9].
  5. Cộng đồng dân tộc thiểu số được tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục tập quán; Nhà nước ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có phong tục, tập quán, văn hóa tín ngưỡng, truyền thống gắn bó với rừng, có hương ước, quy ước phù hợp với quy định của pháp luật[10].
   
  NHIỆT LIỆT CHÚC MỪNG!


  [1] Khoản 9 Điều 2 và Khoản 6 Điều 8
  [2] Khoản 1 (b) Điều 81; Khoản 1 (b) Điều 86
  [3] Khoản 6 Điều 4
  [4] Khoản 4 Điều 53; Khoản 4 Điều 56; Khoản 1 Điều 60
  [5] Khoản 1 (c) Điều 86
  [6] Khoản 1 (d) Điều 86
  [7] Khoản 1 (d), Khoản 2 (d), Khoản 3 (a) Điều 16
  [8] Khoản 9 Điều 2
  [9] Khoản 4 Điều 3, Khoản 1 (d) Điều 10
  [10] Khoản 8 Điều 14

Bài viết khác