Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Khuyến nghị chính sách

Góp ý một số dự thảo thông tư của Luật Lâm nghiệp 2017

  • Trên cơ sở kết quả tham vấn ý kiến đại diện cộng đồng các dân tộc, đại diện chính quyền cấp xã ở một số địa phương từ tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Kon Tum cũng như từ kinh nghiệm thực tiễn tham gia hỗ trợ các địa phương giao đất giao rừng, phát triển sinh kế gắn với rừng cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong hơn 13 năm qua, Trung tâm Tư vẫn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM)  tổng hợp và xin gửi ý kiến góp ý đối với một số dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Lâm nghiệp 2017. Xem chi tiết tại đây